Ökat fokus på data och detaljer inom telekom!

Åter till kontoret efter sommaren och dags att blicka fram emot hösten! På Sergel gör vi det efter en vår och sommar där vi framgångsrikt förlängt avtalen med våra viktigaste kunder. Ett härligt kvitto på att vårt utvecklingsarbete ger resultat och en bekräftelse på Sergels ledande position inom telekom. Vi märker ett ökat intresse bland telekombolag att utmana befintliga lösningar och att anlita fler leverantörer inom kredithantering, något som öppnar upp fler möjligheter för oss.

Telekom är en bransch med hård konkurrens, prispress och begränsad tillväxt. Det gör Sergels roll som partner inom kredit- och kravhantering ännu viktigare. Det gäller både att ta in och att behålla rätt kunder! Vi ser nu en trend där våra kunder tillsätter mer resurser för att tillsammans med oss följa upp och analysera hela kundresan från det att krediten ges till dess att den blir betald. Kraven på bra och detaljerade data ökar. Likaså är ambitionen högre vad gäller utveckling och att tillsammans med oss driva fler förbättringsprojekt.

Vi vill vara med och påverka marknaden vi befinner oss på. Utifrån trenderna just nu ser vi några viktiga faktorer att arbeta med för att uppnå en kreditprocess i världsklass.

  • Använd information från inkasso i kundintag. Genom att analysera och använda de betalmönster vi kan se i inkassoprocessen kan kreditprocessen förfinas.
  • Fokusera på detaljerna. Att ”kavla upp ärmarna” och säkerställa att varje del i kedjan håller toppklass är av stor betydelse. En viktig aspekt i det är också rätt mängd arbete och kostnad i förhållande till resultat och inkassering.
  • De flesta kunder betalar och vill betala! Helst snabbt och digitalt. Gör det ännu enklare att betala och skapa därmed en positiv kundupplevelse som bidrar till att stärka kundrelationen.


Vårt mål är att hela tiden skapa nya samarbeten med telekomkunder. Med ett dedikerat team som ger oss unik kunskap och överlägset mest data kring hur man bäst bemöter kunder, beviljar krediter och får betalt står vi redo till ditt förfogande. Vill du veta mer om hur vi tillsammans kan skapa en kund- och kreditprocess i toppklass, skicka ett mail så ses vi!

Mattias Vestman
Business Area Manager Telecom
mattias.vestman@sergel.com