Optimera er verksamhet med Sergel Kredittjänster

Upptäck hur övergången från flera leverantörer till en strategisk partner kan förenkla processerna och öppna dörren för tillväxt över hela Norden, med bevarad lokal expertis och kompetens. Sergel Kredittjänster erbjuder en smidig väg till framgång.

Tankesättet att hitta och inleda partnerskap med en leverantör för att tillgodose sitt behov på flera marknader blir allt vanligare. Kostnadsbesparingar, att förenkla interna processer och att hitta en strategisk partner som man kan utvecklas tillsammans med är ofta de bakomliggande drivkrafterna.

Långsiktiga partnerskap i stället för många leverantörer
Företag kan ibland uppleva det som utmanande att gå från flera leverantörer till en strategisk partner - Vilka är egentligen fördelarna och hur transformerar vi verksamheten utan påverkan?  Det är precis vad jag tycker om med min roll som Nordic Bid Manager. Jag får räta ut alla frågetecken, beskriva hur vi kan utvecklas tillsammans, tydliggöra hur en transformation kan se ut och hur vi som strategisk partner på nordisk nivå gör förflyttningen enkel för er. Jag får även berätta varför våra nuvarande kunder har valt oss som strategisk partner och fördelarna med en aktör som kan hantera hela värdekedjan - från första påminnelsen till erhållen betalning, i hela Norden.

Nordisk aktör med lokal närvaro
Sergel Kredittjänster med kontor i Sverige, Finland, Norge och Danmark är en nordisk aktör med sann lokal närvaro. Det ger oss en stark position på inkassomarknaden då vi har experter inom varje bransch, i varje land. Våra kunder får en väg in för all sin verksamhet, i hela Norden. Genom det förenklar vi för våra kunder som kan gå från att ha en leverantör i varje land till att ha en partner för hela Norden. Detta samtidigt som våra kunder behåller den lokala närvaro med den landsunika expertisen och kompetens som behövs för att nå en hög lyckandegrad.

En av våra största kunder säger följande när vi frågar dem om feedback:

Sergel är en strategisk partner som är kommunikativ, tillmötesgående och bra på att lyssna in våra behov. Sergel är duktiga på att ta initiativ och bygga olika business case för att hitta nya inkasseringsmöjligheter samtidigt som de hjälper våra kunder att snabbare nå skuldfrihet. Sergels datadrivna förhållningssätt och att Sergel besitter stora mängder data gör dem till en värdefull rådgivare som bidrar med betydelsefulla insikter. Sergel datadrivna scoringmodeller har möjlighet att proaktivt identifiera kunders betalningsförmåga vilket är en tillgång för att minska våra kreditförluster.”

Möjlighet att växa med oss
Fördelen med en strategisk partner som är verksam över hela Norden är att ni som kund har möjlighet att växa med oss. Vår lokala närvaro gör oss nämligen till en strategisk partner på både kort och lång sikt. När ni är redo att expandera er verksamhet till flera marknader står vi redo att hjälpa er med precis det – vi löser kravhantering utan förändringar för er, så att ni kan fokusera på er kärnverksamhet. Hör av dig till mig så berättar jag mer!

Johan Anrog, Nordic Bid Manager

Johan.anrog@sergel.com

Fakta om Sergel
Sergel Kredittjänster grundades 1988 och är idag en av de ledande leverantörerna av kredit- och inkassotjänster i Sverige. Verksamhetsområdena inkluderar kreditbeslutshantering, fakturaadministration och inkasso. Det största affärsområdet är inkasso, men företaget är även en av Sveriges största leverantörer av SMS-tjänster.