Wellnessveckor ger resultat i kundbemötande

Investering i Wellnessveckor för de anställda har visat sig förbättra kundbemötandet och stärka företagets prestationer på Sergel Kredittjänster. Denna satsning på medarbetares hälsa skapar en trivsam och produktiv arbetsmiljö och leder till ökat mervärde i flera led - internt, för kund och för slutkund.

Att investera i Wellnessveckor för sina anställda är en kraftfull strategi för att förbättra kundbemötandet och stärka företagets övergripande prestationer. Genom att prioritera sina medarbetares fysiska och mentala hälsa skapar Sergel Kredittjänster en arbetsmiljö som inte bara är mer trivsam och produktiv, utan som också leder till en mer positiv upplevelse för kunder och slutkunder. 

Under Sergels Wellnessveckor ligger fokus på medarbetarnas välmående med aktiviteter som stegtävlingar, lunchpromenader, aktivitetsbingo och tipspromenad. Detta kompletteras med andra hälsorelaterade aktiviteter året om. 

”På Sergel har vi roligt på jobbet och en central del i detta är vårt engagemang för att främja vår hälsa. Det bästa med våra Wellnessveckor är att man får en stund för sig själv, en uppgift som ska utföras med fokus på dig. I vår dagliga verksamhet krävs en betydande mängd koncentration och skärpa. Därför är återhämtning avgörande, och återhämtning genom träning minskar stressnivåer, förbättrar minnet och immunförsvaret. Den energin och orken man får tar vi sedan med oss till arbetet. För vem vill inte vara en härlig kollega, lagspelare och möta våra kunder och slutkunder på bästa möjliga sätt?”, säger Freja Nilsson, Team Leader på Sergel Kredittjänster.  

Genom att prioritera hälsa förbättras inte enbart medarbetarnas välbefinnande utan överförs även i kund- och slutkundsbemötandet. Sergels medarbetare blir mer empatiska och lyhörda för kunders behov. Det ökar även produktivitet och energi vilket leder till snabbare och mer effektiv service, som i sin tur ökar kundtillfredsställelsen. 

“På Sergel ligger vi väldigt bra till när det kommer till slutkundsbemötande, något vi alltid mäter efter kontakt med slutkund. Vi har även implementerat smartare och mer flexibla arbetssätt för våra handläggare vilket bidragit till mycket korta svarstider för telefoni, med medarbetare som tar emot samtal inom cirka en minut. Vårt engagemang för våra anställdas välmående resulterar i en arbetsstyrka som är redo att upprätthålla höga servicestandarder och överträffa kundens förväntningar”, säger Thomas Löfkvist, Head of Operations på Sergel Kredittjänster. 

Sergel investerar i anställdas hälsa och välbefinnande eftersom det skapar mervärde i flera led, internt, för kund och för slutkund. We Care, som är Sergels ledord, erbjuder en palett av tillvägagångssätt och att erbjuda medarbetarna Wellnessveckor är ett utav dem - eftersom bolaget värdesätter välmående.  

Sedan tidigare arbetar man även med utbildning och utveckling i att förstå psykisk ohälsa kopplat till ekonomi och skulder. Läs mer om det här.

Kontakt

Christian Hagegård
Head of Marketing Sweden
christian.hagegard@sergel.com
076-141 21 05

Fakta om Sergel

Sergel Kredittjänster grundades 1988 och är idag en av de ledande leverantörerna av kredit- och inkassotjänster i Sverige. Verksamhetsområdena inkluderar kreditbeslutshantering, fakturaadministration och inkasso. Det största affärsområdet är inkasso, men företaget är även en av Sveriges största leverantörer av SMS-tjänster.