Sommarhälsning från Sergel

Vi på Sergel önskar en varm och glädjefylld sommar och reflekterar över årets sex första månader samt våra framsteg som ett nordiskt företag. Ett stort tack till kunder, samarbetspartners och medarbetare. Nu ser vi fram emot höstens utmaningar och möjligheter!

Med sommar- och semestersäsongen i antågande vill vi ta tillfället i akt att önska er alla en varm och glädjefylld sommar. Det är en tid för avkoppling, återhämtning och för att skapa minnesvärda stunder med nära och kära.

Det har varit en händelserik tid där Sergel har tagit stora kliv framåt som ett nordiskt bolag, och vi fortsätter att utvecklas tillsammans. Sommaren ger oss möjlighet att blicka tillbaka på våra prestationer under årets första sex månader. Vi har fortsatt vår förändringsresa och gått från att vara en relativt okänd aktör till att bli en eftertraktad partner, vilket har lett till nya avtal både lokalt och på nordisk nivå. Med engagemang och driv förvandlar vi våra ord till handling.

”Jag är glad att berätta hur långt vi har kommit med våra fokusområden hittills i Finland. Vi har utvecklat våra onlinelösningar för att underlätta betalningar och erbjudit nya betalningsmetoder för slutkunder. Vi har också tillhandahållit en plattform för helt digitaliserad kommunikation med målet att minimera vårt koldioxidavtryck genom att avsevärt minska fysiska brev till slutet av år 2024," säger Kristiina Airaksinen, Managing Director i Finland.

”Det har varit ett hektiskt första halvår för inkassobranschen i Norge och jag är väldigt stolt över att Sergel är en attraktiv leverantör på marknaden, där vi aldrig tidigare varit inbjudna till så många anbud som vi är just nu. Vi ser även att fokus på samarbete mellan de nordiska länderna skapar utveckling och innovation inom flera områden, vilket ger våra kunder en fördel”, säger Sven Ingebretsen, Managing Director i Norge.

I Sverige har vi fortsatt satsa på affärsutveckling och effektivitetsförbättringar i vår kundservice. Vi är nu rustade för framtiden med hög automatisering samtidigt som vi har mycket bra svarstider och högt kundnöjdhetsindex. Vi mäter alltid kundnöjdhet efter att ärendehanteringen är klar och jag är stolt över att vi får väldigt höga siffror, vilket är ett tecken på att 'We care' genomsyrar allt vi gör, i varje kontakt”, säger Laila Svahn, Managing Director, Sverige.  

"Precis som våra nordiska kollegor har vi fortsatt att initiera och implementera lösningar i Danmark som effektiviserar och optimerar samarbetet med våra kunder och inte minst självbetjäningslösningar för våra slutkunder. Vi upplever ett kraftigt ökat intresse för Sergel som partner och utmanar befintliga lösningar och avtal på den danska marknaden", säger Klaus Reimer, Managing Director i Danmark.

Vi ser fram emot hösten med stor förväntan. Det händer mycket, inte minst vårt event där vi kommer att tala om den ekonomiska utvecklingen på den nordiska marknaden samt vår strategiska positionering. Vi kommer även att fortsätta fokusera på affärsutveckling och ny teknologi – framför allt AI, automatisering och digitalisering. Utöver det kommer vi fortsätta med det redan påbörjade visions- och strategiarbetet för att ytterligare stärka vår ställning som en nordisk full-servicepartner.

Vi vill rikta ett stort tack till alla våra kunder och samarbetspartners för ert fortsatta stöd och förtroende. Våra relationer och samarbeten har varit en källa till inspiration och gett värdefulla insikter i hur vi kontinuerligt kan förbättra våra tjänster och relationer. Vi vill även tacka alla medarbetare för ert fina arbete.

Nu ser vi fram emot hösten, redo för nya utmaningar och möjligheter.
Trevlig sommar önskar Sergel!