My Salling ny Head of People & Culture på Sergel

Sergel Kredittjänster stärker ledningsgruppen och rekryterar My Salling till rollen som Head of People & Culture. My kommer senast från neuropsykiatribranschen där hon varit med och byggt upp HR-funktionen från start. Nu fortsätter arbetet med att stärka och bygga den värderingsstyrda kultur Sergel har, med My i spetsen.

Sergel Kredittjänster stärker ledningsgruppen och rekryterar My Salling till rollen som Head of People & Culture. My tillträdde rollen den 13 mars. Hon kommer senast från neuropsykiatribranschen och har bred erfarenhet både vad gäller branscher och HR-roller, där bolag i förändringsresor varit en gemensam nämnare.

Under det gångna året gjordes ett oerhört omfattande arbete på People & Culture, med ambitionen att fortsätta stärka och bygga den värderingsstyrda kultur Sergel har, där ledarskap och självledarskap är i fokus. Nu fortsätter det arbetet med My Salling i spetsen.

“Jag håller just nu på att skapa en bild av bolaget och dess medarbetare. Mitt fokus framåt kommer ligga på att ta vidare det man arbetat mycket med tidigare eftersom jag tycker självledarskapet är oerhört viktigt. Det skapar engagemang, ökar motivationen, får människor att växa i sina roller och får dem att vilja stanna” säger My Salling.

På Sergel har det alltid varit viktigt att kontinuerligt mäta hur medarbetarna upplever bolaget som arbetsplats, för att kunna förbättra och agera proaktivt. Det senaste året har Sergel sett en otrolig förflyttning med väldigt hög svarsfrekvens och positiva resultat.

“Det är väldigt kul att titta på resultat från medarbetarundersökningar som Sergel genomfört. Nu senast kom resultatet för den som genomfördes under Q1 2023, och vi fortsätter se markant förbättring på nästan alla plan, något jag kommer arbeta vidare med att bibehålla och fortsatt förbättra”, säger My Salling.

Sergels övergripande ledord We Care är något som genomsyrar och engagerar alla inom organisationen. Sergel bryr sig om människorna vi möter och hos oss är medarbetarna hjärtat av organisationen - där varje individ behövs, något som My instämmer i.

“När jag sökte rollen som Head of People & Culture gillade jag hur man pratade om ledordet We Care i annonsen. Vad som är ännu bättre är att väl på plats känner jag verkligen hur We Care präglar bolaget på alla nivåer, både mot kund och slutkund men även mellan medarbetare. Vi är värdestyrda och det märks verkligen. För mig har det alltid varit viktigt att mina personliga värderingar stämmer överens med företagets. Därför lockade Sergel”, säger My Salling.

"På Sergel ser vi fram emot att nu ha My Salling på plats, att hon tar ledningen över vårt HR-team och bidrar till såväl tillväxt som kommande framgång", säger Laila Svahn, vd på Sergel.