Med strategiska lösningar är Sergel den ultimata partnern

Sergel strävar efter att vara den ultimata nordiska partnern, med heltäckande inkassotjänster och främjande av långsiktiga samarbeten. Genom avancerad teknologi och strategiskt förhållningssätt levererar Sergel effektiva och transparenta lösningar som skapar mervärde för kunderna över hela Norden.

På Sergel strävar vi efter att vara den ultimata partnern genom att ständigt förbättra vår närvaro över hela Norden och erbjuda en heltäckande service. Vi inser att samarbete är avgörande för att uppnå överlägsna resultat och möta kundens behov på bästa sätt. En framgångsrik partner är den som kan erbjuda strategiska lösningar och arbeta mot gemensamma mål som gynnar kunden.

På en marknad präglad av intensiv konkurrens och ständig förändring är det avgörande att ha en stark samarbetskultur som kan anpassas till olika marknader, länder och kundbehov. Detta gör oss till en pålitlig partner för långsiktiga och framgångsrika samarbeten.

“Tack vare Sergels strategiska förhållningssätt ligger vi alltid steget före. Vårt engagerade team är noggrant sammansatt för att möta varje kunds unika krav. Vi har en bred kompetens som tillsammans ger ett helhetsgrepp och effektivt förhållningssätt till inkasso. Specialisterna på varje marknad är experterna som känner till de lokala förhållandena och kulturen. Detta gör att vi kan leverera lösningar och ge våra kunder en konkurrensfördel, oavsett marknad och land”, säger Tore Bye, Commercial Director Sergel Norge.   

Ett proaktivt förhållningssätt är nyckeln till att vara en pålitlig nordisk inkassopartner. Sergel tar initiativ och agerar snabbt för att säkerställa effektiva och rättvisa lösningar för både kunder och slutkunder.

”Ett strategiskt affärspartnerskap innebär långsiktigt engagemang och investeringar i samarbete för att skapa hållbara lösningar. Vi utformar en modell med strategiska, taktiska och operativa planer, övervakning och möten. Proaktivt agerar vi på olika nivåer enligt vår överenskomna kundvårdsmodell. Genom att ständigt utveckla våra produkter och tjänster frigör vi tid för vår kund att fokusera på sin kärnverksamhet. Vi främjar utvecklingsidéer och vågar utmana befintliga arbetsmetoder och processer. Som nordisk partner kombinerar vi lokal service med insikter från andra länder för att förbättra vårt lokala samarbete. Transparens och förtroende är nyckeln till ett framgångsrikt samarbete,” säger Erkki Apo, Senior Sales Manager Sergel Finland.

Med resurser och expertis från alla nordiska länder skapar Sergel en dynamisk och innovativ företagskultur där tvärfunktionellt lärande och erfarenhetsutbyte spelar en central roll. Det gör oss än mer kapabla att erbjuda kostnadseffektiva och värdeskapande kredithanteringsprocesser för våra nordiska kunder.

”Sergel tillhandahåller en heltäckande inkassotjänst med hög grad av automatisering och goda integrationsmöjligheter. Genom maskininlärning och egna scoringmodeller samt betydande utveckling inom AI säkerställer vi en effektiv inkassoprocess med digitala, lättanvända lösningar för både kunder och slutkunder. Via automatiserade rutiner, heltäckande rapporteringsverktyg och integrationer tillhandahåller Sergel en transparent och effektiv process där kunden får tillgång till data och nyckelinformation i realtid. Vårt öppna kundservice-API är utformat för att kunden själv ska kunna ta fram realtidsinformation om ett inkassoärende via sina egna arbetsytor”, säger Johan Anrog, Nordic Bid Manager på Sergel.

Sergels öppna kundservice-API har bland annat använts för att minska driftskostnaderna och förenkla processen för en av våra nordiska kunder. ”Vi skapade en integration mellan vårt kundwebbgränssnitt (Sergel Online) och kundens egna gränssnitt. Integrationen innebar att kunden fick åtkomst till Sergel Online utan att först behöva logga in via vårt webbgränssnitt. Resultatet blev en förenklad process där över 300 användare sparar tid på att inte behöva logga in via webbgränssnittet för att nå Sergel Online. Den nya förenklade inloggningsprocessen resulterade i en betydande tidsbesparing för Sergels kund och är ett exempel på hur vi levererar en Effortless Experience”, säger Johan Anrog avslutningsvis. 

Genom att integrera våra specialister och resurser över hela Norden, strävar vi efter att vara den mest tillförlitliga och innovativa partnern för våra kunder, oavsett deras geografiska plats. Denna nordiska närvaro tillsammans med fördjupade samarbeten möjliggör kontinuerlig leverans av lösningar och starka relationer som driver framgång för både oss och våra kunder.