Utmanare ska fortsätta växa genom digital och individbaserad kredithantering!

Handeln – i synnerhet e-handeln – förväntas växa kraftigt de närmaste åren, vilket skapar nya trender inom hur köp finansieras vid köptillfället. En av trenderna är att allt fler konsumenter köper på kredit vilket leder till en ökad andel påminnelser och inkassoärenden. Med allt fler konsumenter som hamnar hos Kronofogden skapas en ohållbar utveckling som också ställer högre krav på kredit- och inkassohanteringen och den omgivande kommunikationen. Sergel Kredittjänster utmanar nu den konservativa branschen med sin nyskapande affärsmodell och ett system för kredithantering, som möjliggör ett mer individanpassat kundbemötande. En strategi som framöver kan komma att prägla riktningen för en hållbar kredithanteringsmarknad.

Sergel är en av Sveriges ledande leverantörer av kredit- och inkassotjänster, kända för sin spetskompetens inom telekom, bank och finans. Bolagets främsta affärsområden kan delas upp på tre ben; inkassohantering, kreditupplysning samt mobila betal- och meddelandetjänster. Under 2021 har Sergel tagit mark och uppmärksammats för sin unika approach.

– Den ökade e-handeln har lett till en större andel kreditköp, som i sin tur ställer allt högre krav på en hållbar kredithantering, säger Erik Wennhall, vd på Sergel Kredittjänster AB. Idag är det enklare än någonsin att betala med kredit och Sverige har en mycket mogen e-handelsmarknad som årligen ökar med 14 procent, enligt PostNords rapport E-barometern från 2021. Vi ser en mycket tydlig trend att antalet inkassoärenden i Sverige ökar.

Detta har i sin tur lett till att fler gäldenärer skickas vidare till Kronofogden, något som Erik anser är ohållbart.

– Att efter en kort påminnelseprocess med ett fysiskt eller digitalt brev skicka gäldenären vidare till Kronofogden är en process och behöver utmanas och förbättras och som också kan upplevas mycket negativ för slutkunden, säger Erik. Ingen vill att våra kunder hamnar i en situation där de inte kan betala, så en trend som ökar antalet icke-betalande kunder är direkt negativ för alla inblandade. Vi vill därför flytta fokuset från det traditionella inkassobrevet och i stället skifta perspektivet till de enskilda individerna, för att se hur vi enklast når ut till dem och vad som kan få dem att prioritera betalningsärendena innan det behöver gå vidare till betalningsföreläggande.

Vägen till en cirkulär ekonomisk hållbarhet

Här skapar ny teknik, med smarta automatiserade system, en unik möjlighet för Sergel att utmana branschens konservativa tillvägagångssätt och nå ut till slutkunderna.

– Med dagens tekniska förutsättningar att samla och förstå data på så kan vi ta reda på hur vi ska bemöta olika gäldenärer med olika retorik, genom olika kanaler och på olika sätt! Därigenom kan vi tilltala en mycket större bredd av slutkunder, utifrån den enskilda individens behov och förutsättningar. Tack vare att vi tillsammans med vårt inkassoteam tar emot nästan en miljon samtal per år, lyckas vi uppnå den perfekta fusionen av ledande teknologi och personlig prägel.

Genom affärsmodellen vill Sergel göra det enkelt för slutkunden att hantera sina skulder och minska antalet ärenden som skickas vidare till Kronofogden.

– Med nya sätt att informera och motivera slutkunderna på, för att de ska fortsätta betala av sina skulder, kan vi bryta trenden och skapa en mer hållbar lösning!

”Det handlar inte om att digitalisera branschens traditionella processer. Förflyttning uppnås genom att med hjälp av nya förutsättningar, som exempelvis data, skapa helt nya flöden och kundresor.”