Klara av lågkonjunkturen

Efter en härlig sommar, med varma dagar och roliga aktiviteter, är det nu dags att reda ut ekonomin och förbereda sig på tuffare tider. Enligt den senaste prognosen från Konjunkturinstitutet (KI) har framtidsutsikterna blivit allt mörkare under sommaren och Sverige beräknas gå in i en lågkonjunktur nästa år.

Den höga inflationen, fallande realinkomster och ökade räntor urholkar hushållens köpkraft. Under hösten väntas elpriserna återigen att gå upp, och inflationen som låg på 8 procent i juli, bedöms ännu inte ha nått sin spets. Enligt KI:s prognos förväntas den uppgå till 10 procent vid årsskiftet.

”Det här betyder att kunder som redan har svårt att betala sina skulder kommer få det ännu svårare. Ett lån på 2 500 000kr får en ökad räntebetalning på 2000-2500kr per månad. Inte nog med det, även mat och energipriserna fortsätter öka. Hushållen kan till följd av det rådande läget få ökade kostnader med flera tusenlappar i månaden”, säger Torbjörn Sandahl, Head of Sales på Sergel.

En tuffare höst väntar
 

Osäkerheten kring utvecklingen av inflationen är fortsatt stor. ”Vi får som sagt se en tuffare höst och början på 2023. En ljusning i detta kan vara att titta bakåt på historien och tidigare ekonomiska kriser. Vid tidigare kriser har det blivit snabbare återhämtning än innan vilket gör att vi redan i slutet av 2023 kan se att inflationen och räntorna faller tillbaka igen,” fortsätter Torbjörn Sandahl.

Än står den svenska ekonomin stark. Arbetslösheten sjunker och företagen tjänar bra. På Sergel fortsätter vi göra vårt bästa för att hitta rätt lösningar för de människor vi möter, både för kunder och gäldenärer, i sann We Care anda.

Undvik inkasso och Kronofogden
 

Med en ökande inflation blir sena betalningar en allt större utmaning för svenska företag, då det blir svårare att få betalt från sina kunder. Som konsument kan det därför vara bra att fundera igenom vad man har för kostnader och vad som kan betalas av för att städa upp ekonomin. Eftersom det i grund och botten handlar om att slippa bli sen med sina räkningar.

”Det nya marknadsläget kommer leda till att allt fler kunder hamnar hos såväl inkassobolag som Kronofogdemyndigheten. Det är alltid värt att kontakta sin bank för att se om de kan hjälpa till på något sätt. Banken brukar kunna erbjuda minskad amortering eller ge en betalningsfri månad. Även om det är en kortsiktig lösning kan den vara bra om man exempelvis får en hög elräkning som ska betalas samma månad. Men glöm inte bort att denna typ av lösning i slutändan oftast ökar lånets löptid, vilket i sin tur kan leda till en ökad totalkostnad för lånet. Alla kommuner har också en skyldighet att erbjuda en gratis budget- och skuldrådgivare. Hjälp finns med andra ord att få” avslutar Torbjörn Sandahl.

Det absolut bästa är att alltid ha en buffert och en investeringsstrategi som håller i både med- och motgång, för att vara beredd på tuffa perioder.

För företagen kan en god tanke vara att inta ett individanpassat fokus. Gör man det så lätt som möjligt för gäldenärer att betala, samtidigt som man förstår betalningsbeteenden hjälper man människor till en hållbar ekonomi genom individanpassning.

Läs mer om konjunkturläget här.