Data och fakta för affärsmässiga beslut

Inom Business Intelligence & Analytics fokuserar vi på att samla in och analysera stora mängder data för att kunna fatta välgrundade beslut och främja utveckling för såväl kunder som internt.

Vill man fatta välgrundade beslut – vare sig det gäller stora strategiska affärsbeslut, eller löpande i olika ärenden – är det klokt att vara insatt i hur verkligheten ser ut. Och då måste man ha koll på fakta; stora mängder fakta, som kan analyseras på ett bra sätt.

Fakta och analys är precis vad vi inom Business Intelligence & Analytics arbetar med. Vi samlar in oerhört stora mängder data från olika affärsprocesser, handläggningssystem, och andra externa källor. All data lagrar vi i en central databas som kallas ”Data Lake” - “Data Lake” är ett viktigt verktyg som stödjer verksamheten.

För att kunna ta välgrundade beslut och stötta utveckling framåt, både för våra kunder och internt, ägnar vi oss också åt framtagande av rapporter och analyser av affärsverksamheten. Det omfattar bland annat att undersöka den operationella funktionen och utvärdera lönsamheten. Genom att göra det skapar vi en grund för att fatta informerade beslut och främja framsteg.

Med vår erfarenhet och kunskap tar vi fram olika typer av automatiserade beslutsstöd. Till exempel får handläggaren i ett enskilt inkassoärende alltid stöd av vår ”scoring-modell”, denna modell föreslår lämpliga nästa steg i ärendet. Modellen bygger på en datavetenskaplig analys av en stor mängd tidigare ärenden, och väger samman både fordringsägarens legitima krav på att få tillbaka sina pengar, och gäldenärens legitima anspråk på att behandlas rättvist och schysst. ”We Care”, helt enkelt.

Vi vill alltid vara i framkant och förse våra kunder med rätt typ av stöd, data och analys. Vi kan hjälpa kunder minska kreditförluster genom att identifiera mönster i vår data. Syftet är att våra kunder proaktivt ska kunna anpassa sitt marknadsagerande och minimera kundförluster. Som en naturlig fortsättning av den analysen arbetar vi även med mer utvecklade system för ”Credit Scoring” – det vill säga stöd för att avgöra om man över huvud taget ska ge kredit till en viss potentiell kund eller inte. Med en bra faktagrund kan man ta bra och affärsmässiga beslut.

Carl Eriksson, Head of BI & Analytics Services
 

Kontakt

Christian Hagegård
Head of Marketing Sweden
christian.hagegard@sergel.com
076-141 21 05

Fakta om Sergel

Sergel Kredittjänster grundades 1988 och är idag en av de ledande leverantörerna av kredit- och inkassotjänster i Sverige. Verksamhetsområdena inkluderar kreditbeslutshantering, fakturaadministration och inkasso. De största affärsområdet är inkasso, men företaget är även en av Sveriges största leverantörer av SMS-tjänster.