Sergel är allt annat än hårt, stelbent och tråkigt

När jag sökte rollen som Product Manager var jag en smula osäker på om inkasso var något för mig. Ordet inkasso gav mig tankar som hårt, stelbent och tråkigt. Men mina tankar visade sig kollidera med det Sergel presenterade. Det lät varken hårt, stelbent eller tråkigt och just därför fångades mitt intresse, vilket fick mig att söka rollen. Jag fick i stället känslan av att jag hade chansen att göra skillnad och bidra med mina idéer och erfarenheter, att det fanns en öppenhet och vilja att förändras och förbättras.

Jag kommer från bankvärlden. Jag har arbetat 18 år inom en av storbankerna och är van vid att utveckla och förvalta tjänster i syfte att förenkla för användaren. Innan jag kom till Sergel arbetade jag som Product Specialist för Swish, en produkt som de allra flesta har en positiv inställning till och som många använder. Detta då man valt att sätta kunden i fokus genom att tillgodose deras behov.

Den röda tråd som gått genom hela mitt yrkesliv har varit just fokuset på användaren - att finnas där för dem och att förstå deras behov. Om man befinner sig för långt ifrån användaren och tror att man sitter på alla de rätta svaren själv är man fel ute. Därför tror jag att man måste ha örat mot rälsen, lyssna och ifrågasätta, både arbetssätt, produkter och tjänster. Först då kan vi utvecklas och skapa tjänster som tillmötesgår det som användarna och marknaden efterfrågar. Vi lever i en föränderlig värld, ingenting är statiskt, därför måste även vi vara lyhörda och villiga att förändras.

Jag har fått möjligheten att sitta med och lyssna på samtal när människor i skuld ringer till oss på Sergel. Det är tydligt att merparten som ringer in tycker det är väldigt jobbiga samtal. Jag slogs av hur modiga jag tyckte de som ringde in var, samtidigt som jag blev glad över att samtalet ofta ledde till att vi kunde hjälpa personen i fråga. Det blev så tydligt att vårt fokus inom Sergel är att hjälpa människor, att vårt ledord We Care är på riktigt, och att vi vill uppfattas som ett stöd för dem som behöver det.

Jag är idag en stolt medarbetare på Sergel och jag drivs av att hitta förbättringar och underlätta för våra användare. Något jag också har oerhört stor möjlighet till som ansvarig för webbplattformen Mina sidor. Sergel strävar alltid efter att alla mötespunkter med människor ska vara enkla. Det ska vara lätt att lösa sina ärenden och man ska få den hjälp man behöver, när man behöver det. Och det är allt annat än hårt, stelbent och tråkigt.

Anna Daag, Product Manager