Caretakers, Rainmakers, Problem Solvers, Doers och Energiknippen. Nu rekryterar Sergel 50 personer för att fortsätta förflytta branschen!

Creating opportunities for people and businesses

Sergel, vi titulerar oss gärna som marknadens främsta utmanare inom kredithantering. Vi arbetar i en bransch som länge haft en negativ klang. Inkasso. Där bilden varit att vi är en hammare snarare än en rådgivare och hjälpare.

Men behöver det vara så? Vi tror inte det. Forskning visar på att positiv förstärkning har bättre sannolikhet att få personer att skapa förändring jämfört med negativ förmaning. Ändå har branschen haft svårt att röra sig bort från sin historik.

Men det har inte alltid varit spikrakt uppåt för oss. Förra året började tufft. Vi avslutade 2020 med att ha tappat en stor affär som motsvarade en stor del av vår omsättning. Med det som utgångspunkt fokuserade vi på några områden där vi sa, att här, här ska vi vara bäst. Det visade sig lyckosamt! Vilken resa det varit där 2021 slog 2020 totalt, vilket innebar att vi växte befintlig verksamhet med nästan 40% från ingången 2021.

Jag tror på att vara ett inkasso och kredithanteringsbolag som är ”the good guys” på marknaden. Ett bolag med positivt varumärke, som aktivt arbetar för att hjälpa individer och företag i tuffa situationer.

Svaret på det är inte floskler utan att unisont i bolaget sträva efter genuin förståelse.

Denna förståelse får vi bland annat genom våra rådgivare, närmast kunden. Där de olika situationerna uppstår och där den djupa kompetensen sitter. Förståelsen rådgivarna får tillsammans med djupgående analys leder till hypoteser. Hypoteser som blir segmentering där det är uppenbart att olika individer har helt olika drivkrafter, och förutsättningar att betala/ lösa sina ärenden, och varför de uppstår. Genom att förstå dessa förutsättningar, och möta varje individ och situation med rätt retorik i rätt kanal, kan vi nå helt nya höjder och en kundhantering som skapar riktigt värde. Vi blir en positiv kanal att komma i kontakt med. We Care – som är vår fundamentala värdering, blir på riktigt.

Men vi behöver fler duktiga medarbetare och kollegor! Caretakers, Rainmakers och Problem solvers. Doers och energiknippen. Vi behöver personer som vill åstadkomma en riktig förflyttning och vara med oss på vägen när vi tar något gammalt och ganska kritiserat och gör det till något nytt och positivt. Vi behöver personer inom Marknad, Operations, Sälj, IT, Produkt och Legal.

Nyfiken på att jobba på Sergel - Se våra lediga tjänster här!

Erik Wennhall, VD för Sergel Kredittjänster