Sergel Connect: effektiva betalnings- och kommunikationslösningar

Sergel Connect erbjuder effektiva betalnings- och kommunikationslösningar och fungerar som en flexibel partner för företag världen över. Connect deltar i årets Wholesale World Congress för att möta intresserade kunder och diskutera sina lösningar. Boka ett möte här!

Med Sergel Connect kan du utveckla din verksamhet och skapa smarta samt effektiva betalnings- och kommunikationskanaler för dina kunder och medarbetare. Genom våra digitala betalnings- och meddelandetjänster tillhandahåller Sergel Connect både fakturerings- och SMS-distributionstjänster.

Vi fungerar som en mellanhand mellan innehållsleverantörer, operatörens fakturering och abonnenterna. Vår oberoende position gör oss till din perfekta partner, med ditt företag i fokus. Och vårt sätt att arbeta kan anpassas och utvecklas i alla länder, världen över!


Vi på Connect är glada att meddela vårt deltagande i årets Wholesale World Congress, som äger rum den 20:e till 22:a september i Madrid. WWC är en mässa för hela branschen med deltagare från alla områden inom telekom, inklusive Tier 1-, 2- och 3-operatörer, mobil-/trådlösa operatörer, internetleverantörer, VoIP-leverantörer och teknikpartners från röst-, SMS-, data-, satellitmarknader.

Som en ledande aktör inom meddelandetjänster ser vi fram emot att ansluta till denna globala händelse. Vill du utforska hur våra lösningar kan förbättra din verksamhet? Boka gärna ett möte med oss för en personlig diskussion om dina behov och våra möjligheter.