Optimerad organisation för tillväxt på Sergel Kredittjänster

Thomas Nygårds tillträdde nyligen som Head of Operations i Sverige på Sergel. Nu sätts en ny organisation på plats med fokus på stark tillväxt, befintliga kunder och branschspecialisering.

Sedan tidigare i år har man fortsatt utveckla kundteamen kring Sergels satsning på Bank & Finans samt Telekom. Sergel har genom sitt långa samarbete med två av telekombranschens största aktörer, utvecklat specialiserade kundteam som jobbar specifikt, och med en särskild kompetens och erfarenhet mot Telekom. Nu utvecklar man detsamma mot Bank & Finans, en bransch där Sergel växer starkt.

Sergel har under 2021 haft en stark tillväxt med över 80 % inom kreditbenet. Optimeringen av organisationen inom operations möjliggör en fortsatt positiv utveckling. Sergel planerar därför att rekrytera ett 20-tal medarbetare inom kundtjänst under början av 2022 vilket speglar den starka tillväxt man ser just nu.

”Det är roligt att se att verksamheten går så bra och att vi utvecklas på så många plan samtidigt. Operations har en viktig roll i relationen med gäldenärerna där vi vill bli bäst på marknaden. Helt enkelt att hjälpa gäldenärer att bli skuldfria, snabbare”, säger Thomas Nygårds, Head of Operations på Sergel i Sverige.

Slutligen har Sergel tagit ett stort steg i att lägga mer fokus på affärsområdet DP där man utsett Thomas Löfkvist till Head of Debt Purchase Collection inom Operations. Förstärkningen gör att Sergel blir starkare i sin satsning på löpande och portföljaffärer.