Kundfokus, kundrelationer och innovation med Kundombud

Människor behöver en inkassopartner som lyssnar på deras utmaningar och förstår deras utsatthet. Sergels Kundombud finns till för att företräda kundens och slutkundens intressen och behov - och tack vare Kundombudet kan vi hjälpa människor tillbaka till en hållbar ekonomi.

För oss är det viktigt att du är nöjd med vårt bemötande och våra produkter, men det är ännu viktigare att du hör av dig om så inte är fallet. Sergels Kundombud finns till för din skull och för att du ska kunna vända dig till oss om du är missnöjd med något.
 

I min roll som Kundombud företräder jag dina intressen och behov, i första hand för att hjälpa dig och i andra hand för att vi ska kunna skapa produkter och tjänster som uppfyller dina behov och önskemål framåt. Med feedbacken som jag får av dig, kan jag föreslå förbättringar och anpassningar för att göra din upplevelse bättre.

Jag har precis tagit över ansvaret för Kundombudet och tillsammans med flera handläggare arbetar vi med detta dagligen. Vårt mål är alltid att besvara det som inkommer samma dag och ibland tar vi hjälp av andra avdelningar vilket kan göra att svaret dröjer något.

Att ha en Kundombudsman är inte revolutionerande men det är en viktig del i en bransch där förtroendet för kreditgivning, minskad skuldsättning och minskat kundbortfall blir allt viktigare. Och då är vi övertygade om att människor behöver en partner som lyssnar på deras utmaningar och förstår deras utsatthet, om något inte blivit rätt. På så sätt kan vi hjälpa människor tillbaka till en hållbar ekonomi.

Kundfokus, feedback, kundrelationer och innovation är alla viktiga faktorer för att skapa en framgångsrik och hållbar affärsverksamhet. Genom att ha ett Kundombud kan vi effektivt hantera och utveckla alla dessa områden för att uppfylla kunder och slutkunders behov och önskemål på bästa möjliga sätt.

Kundombudet på Sergel, kundombud@sergel.com

Kontakt

Christian Hagegård
Head of Marketing Sweden
christian.hagegard@sergel.com
076-141 21 05

Fakta om Sergel

Sergel Kredittjänster grundades 1988 och är idag en av de ledande leverantörerna av kredit- och inkassotjänster i Sverige. Verksamhetsområdena inkluderar kreditbeslutshantering, fakturaadministration och inkasso. De största affärsområdet är inkasso, men företaget är även en av Sveriges största leverantörer av SMS-tjänster.