Stark gemenskap är nyckeln till vår framgång

För 1,5 år sedan började vi en resa med att bygga ett helt nytt team. Vid det tillfället visste vi varken vad vi skulle heta eller hur många vi skulle bli, vi visste bara att det var en resa som vi ville göra. Då var vi fyra personer som jobbade med domstolsprocesser, tre jurister och en paralegal. I dag, 1,5 år senare, är vi tio personer och har äntligen blivit ett eget team med ett eget namn – Team Litigation.

För att bli ett team så behöver man utvecklas från att vara en grupp som arbetar till att vara en grupp som delar ett gemensamt mål. Ganska snabbt bestämde vi att vårt mål skulle vara att alltid hjälpas åt och ställa upp för varandra samtidigt som vi skulle ha roligt på jobbet. För att nå målet införde vi regelbundna avstämningar. På så sätt kunde vi stämma av vad var och en arbetade med och erbjuda varandra hjälp och avlastning om det behövdes. Vi sidan av jobbet bokade vi in aw:s för att ha roligt tillsammans och lära känna varandra bättre. Det visade sig att våra aw:s gjorde mycket för våra avstämningar. När teamet började tillbringa mer tid tillsammans och lärde känna varandra bättre lärde man också känna varandras beteenden. På våra regelbundna avstämningar blev det därför enkelt att se när en kollega behövde avlastning och då snabbt kunna erbjuda sin hjälp. På så sätt blev det inte heller till något misslyckande om någon inte hann med en uppgift, det fanns alltid någon annan där som kunde hjälpa till.

Idag kan jag med stolthet säga att vi har ett team med en fantastisk teamkänsla. Det är ett team som tycker om att arbeta tillsammans, hjälper och stöttar varandra samtidigt som vi har roligt på vägen. Vår teamkänsla är en av våra absolut största styrkor och något som vi märker gynnar arbetet vi gör för våra kunder. Att processa i domstol är något som många tycker är både jobbigt och komplicerat. Det gäller att vara säker på sin sak, ha koll på juridiken och samtidigt kunna presentera något krångligt och svårt på ett enkelt, tydligt och övertygande sätt. Det här är något som vi är bra på. Vi har en djup juridisk kompetens inom vårt område och vår främsta styrka ligger i att vi vid behov alltid kan sluta upp som ett team.

Nu när vi har ett välfungerande team på plats är vi redo för att ta nästa steg. Vi kommer från och med december att börja erbjuda våra juridiska tjänster som en egen tjänst ute på marknaden. En tjänst som inte nödvändigtvis behöver innehålla inkassotjänster. Vi ser en enorm potential och en stor efterfrågan på våra tjänster och vi tror att vårt sätt att göra det på, genom att tillsammans göra det svåra enkelt, är rätt väg att gå.

Jag ser verkligen fram emot att påbörja nästa resa och se vart den kan ta oss men jag ser framför allt fram emot att få göra den här resan tillsammans med mitt team.

Lovisa Nordin, Team Manager – Team Litigation