Idag hyllar Sergel alla kvinnor på bolaget

Idag firar vi Internationella kvinnodagen - en dag som ger oss möjlighet att hylla kvinnors prestationer på Sergel Kredittjänster och främja jämställdhet. Genom att stärka kvinnor och sträva efter jämställdhet idag, tror vi att vi kan bana vägen för en mer hållbar morgondag.

“Sergel vill vara en del av utvecklingen och tillsammans kan vi göra skillnad. Vi finns idag i Sverige, Norge, Danmark och Finland, och i två av fyra länder har vi kvinnliga vd:s, Sverige och Finland. Dessutom har vi inga löneskillnader mellan kvinnor och män - i Sverige ligger vi på 99,6 procent i Equal Pay Index, ett mått vi rapporterar till Medlingsinstitutet varje år. Medlingsinstitutet ansvarar för den officiella lönestatistiken i Sverige och där ligger Sergel över genomsnittet, som är 95,8 procent”, säger Laila Svahn, vd på Sergel Kredittjänster.

Att stärka kvinnor i deras karriärer på Sergel hjälper oss att uppnå en mer hållbar verksamhet. Denna typ av fråga är såklart viktig att fundera på och lyfta varje dag, året runt, inte bara idag. Däremot vill vi passa på att hylla alla kvinnor extra mycket idag genom att ta ställning och föregå med gott exempel. Allt börjar med det vi gör i vår vardag - vi fokuserar på att stärka kvinnor och arbetar med att utveckla dem genom att skapa karriärvägar internt. I Sverige har vi en jämn fördelning av kvinnliga och manliga ledare, med 47 respektive 53 procent.

“Vi måste se till att vara en del av kampen för kvinnors rättigheter och villkor. Det kan till exempel handla om att försöka förändra strukturer som skapar och göder ojämlikhet på arbetsplatser. Något jag tycker vi är väldigt bra på, på Sergel. Under den tid som jag hunnit vara här har jag upplevt Sergel som väldigt varmt ochvälkomnande. Vi tar tillvara på den kunskap som finns internt och säkrar att vi har rätt person för rätt uppdrag”,säger Pamela Clark,Head of Debt Collection på Sergel Kredittjänster.

Enligt FN:s generalsekreterare Antonio Guterres kommer ingen av oss att uppleva total jämställdhet under vår livstid, inte heller våra barn eller barnbarn, eftersom det inte beräknas uppnås på över 300 år. Ett bevis på att internationella kvinnodagen behövs och kommer behövas i många år framöver. Däremot har vi på Sergel kommit en bit på vägen i ett försök att göra det vi kan. Idag hyllar vi alla kvinnor på bolaget och fortsätter tillsammans bana vägen för en mer hållbar morgondag.