“Min känsla är att det finns en genuin ambition, nyfikenhet och vilja hos Sergel”

Att arbeta med informationssäkerhet är en oerhört viktig del i och med all osäkerhet i omvärlden med cyberattacker och dataintrång. Sergel Kredittjänster ligger långt fram när det gäller säkerhet, och nu tas nästa steg där Sergels nya CISO Valdemar Angelov satt planen för arbetet. Med det övergripande ansvaret leder och samordna han informationssäkerheten.

I rollen som CISO krävs oerhört mycket kunskap eftersom man fungerar som en brygga mellan verksamheten, Legal och IT. Sergel Kredittjänsters CISO har mångårig erfarenhet och stor kunskap kring compliance- och legalfrågor på både operativ och taktisk nivå, vilket är helt i linje med det Sergel möter inom inkassobranschen. Med verksamhetens mål som ledstjärna skapas mervärde för organisationen.

Inom informationssäkerhet finns det en ambition och utmaning som många står inför. Det handlar om hur man ska integrera policys som en naturlig del i vardagen, med alltifrån GDPR till rena säkerhetspolicydokument. Sergel har lagt en ordentlig grund där ambitionsnivån sträcker sig längre än att enbart uppfylla riktlinjer och regelverk. I stället ska det verka som en naturlig del i den dagliga verksamheten, för alla. När det kommer till ISO 27001, en serie standarder som omfattar skydd av informationstillgångar, är Sergel avancerade och kommer fortsatt arbeta med att effektivisera och automatisera.

“Grundjobbet är redan gjort, man har skapat styrdokument, reviderat och anpassat dessa så att det inte enbart blir en hög med pappersdokument. Min känsla är att det finns en genuin ambition, nyfikenhet och vilja att skapa en säker informationsmiljö. Jag ser en mognad i Sergel som man inte ser överallt. Skillnaden ligger i att det inte är IT som driver detta - IT är enbart ett verktyg för att nå målet”, säger Valdemar Angelov, CISO på Sergel Kredittjänster.

Sergels största utmaning är att man inte kan påskynda processer alltför mycket eftersom man måste vara helt säker på vart det landar i nästa steg. Därtill är Sergel dessutom spridda över Norden och bedriver en väldigt reglerad verksamhet. Det är många system som måste flyttas och processer att se över. Trots det håller Sergel inte tillbaka, utan försöker bara lista ut hur man kommer framåt på bästa sätt. Genom att hela tiden utvärdera allt man gör, eftersom bra sätt att arbeta på idag kan vara ogiltiga imorgon, lyckas Sergel möta utmaningarna.

“Det är precis det som gör det så kul med att vara på Sergel. Inget hålls tillbaka. Det handlar mer om att lista ut hur man gör saker på bästa sätt. Begräsningen ligger i fantasin”, fortsätter Valdemar Angelov.

Sverige är fjärde bäst i världen på att digitalisera men har en betydligt sämre placering när det kommer till säkerhet. När man är för fokuserad på målet men inte strukturen ökar riskerna, därför är en CISO oerhört viktig. Sergel har valt att inte lägga sig på en minimumnivå, utan driver arbetet med framåtanda. Sergel tillgodogör sig ny teknik och nya teknologier, utan att tumma på regler och säkerhet. Med fokus på att utbilda medarbetare och användare, erbjuda säkra plattformar, nätverk och system vill Sergel fortsatt ligga i framkant.

“Flyttar man sin miljö till molnet, vilket vi håller på med, spänner man bågen. Vi kommer inte hålla kvar vid gamla legacyprodukter. Då kommer vi även närmare kunden, blir enklare, snabbare och effektivare. Vi kan arbeta mer integrerat med kund och skapa ett jämnare flöde. Det bidrar till effektivisering på alla plan”, säger Valdemar Angelov avslutningsvis.