Produkt – en plattform för affärsutveckling

Nu tar Sergel nästa steg där vårt huvudfokus blir att driva utveckling. Våra kunder söker en strategisk partner och genom ”We Care” visar vi att vi inte bara lyssnar och förstår. Vi vill vara partnern som tar initiativ och presenterar förändrings- och förbättringsförslag som påverkar våra kunders framgång.

I en dynamisk affärsvärld där förändring är den enda konstanten, tar Sergel nu steget mot framtiden med en ny nyckelroll – Head of Business Development. Genom att vara snabba, lyhörda och samarbeta nära våra kunder, sätter vi grunden för en progressiv förändring i vårt tillvägagångssätt. Vår produkt är inte bara en produkt – den är en plattform för affärsutveckling.

Vårt tidigare fokus har varit att förbättra och förädla. Nu tar vi nästa steg där vårt huvudfokus blir att driva utveckling. Våra kunder söker mer än bara en leverantör – de önskar en strategisk partner som kan förstå deras behov och bidra med värdefulla insikter. Att vara en strategisk partner betyder att vi aktivt engagerar oss i deras affärsutveckling, inte bara iakttar från sidan. Vi vill vara partnern som tar initiativ och presenterar förändrings- och förbättringsförslag som påverkar deras framgång genom hela värdekedjan.

Sergel är mer än bara en aktör i branschen. Under ledordet ”We Care” visar vi att vi inte bara lyssnar och förstår. Vårt mål är att maximera inkassering och minska kundchurn, samtidigt som vi bygger starka relationer mellan våra kunder och slutkunder. På detta sätt skapar vi en balans mellan affärsmässig framgång och hållbara samarbeten.

Som Head of Business Development driver jag inte bara förändring - utan omfamnar och skapar den. Vårt arbete är en konstant strävan efter att förbättra hela kundresan. Från funktionalitet och användarvänlighet, förbättrade betalningsflöden och självbetjäning, till nära samarbete och kommunikation med kund på kundens villkor.

I rollen är det avgörande att formulera tydliga mål, fördela resurser effektivt och fokusera på kärnverksamheten enligt aktuella behov. Förmåga att prioritera och planera både på kort och lång sikt. Med plan för både snabba och långsiktiga framgångar, samt samarbete med kunder och leverantörer är några av nyckelfaktorerna. Genom att omvärldsbevaka och dra nytta av feedback kan vi kontinuerligt arbeta med förbättring.

Trots det rådande ekonomiska läget med omvärldsfaktorer som inte enbart påverkar våra kunder, utan även slutkunder, ser Sergel ändå på framtiden med tillförsikt. Med vårt tillvägagångssätt sträcker vi ut en hand till våra kunder och erbjuder dem möjligheten att fokusera fullt ut på sin kärnverksamhet. I slutändan strävar vi efter att vara mer än bara närvarande på vår kunds affärsresa; vi vill vara en proaktiv, pålitlig och innovativ partner som aktivt underlättar deras framgång.


Pamela Clark, Head of Business Development
 

Kontakt

Christian Hagegård
Head of Marketing Sweden
christian.hagegard@sergel.com
076-141 21 05

Fakta om Sergel

Sergel Kredittjänster grundades 1988 och är idag en av de ledande leverantörerna av kredit- och inkassotjänster i Sverige. Verksamhetsområdena inkluderar kreditbeslutshantering, fakturaadministration och inkasso. Det största affärsområdet är inkasso, men företaget är även en av Sveriges största leverantörer av SMS-tjänster.