Sergels lunchseminarium: “Kärlek, omtanke och empati är det som avgör om vi lyckas eller inte”

Den Digiloga vinnaren, kristider och Positive Impact – tre spår som lunchseminariet fokuserade på. Intresset var stort kring Sergels event 19 oktober. Många av de diskussioner som fördes kretsade kring, eller landade i slutsatser, som linjerar med Sergels ledord We Care. I panelen deltog Kristian Hasslöf, Kreditchef på Marginalen Bank, Göran Adlén, Digilog Trendspanare, Torbjörn Sandahl, Head of Sales på Sergel, Sandra Jannas, Legitimerad kurator, rehabkoordinator och terapeut samt David Nilsson Nannini, Head of Product på Sergel.

Den Digiloga vinnaren
Det handlar inte om att digitalisera allt. Det handlar inte heller om att behålla allt det gamla. Det handlar om att ta det bästa från de två världarna, den analoga och den digitala, och kombinera dem. Det är så man, enligt Göran Adlén, blir en vinnare.

“Vi bör efterlikna människans naturliga intelligens så mycket som det bara går, även när vi använder tekniken. Kärlek, omtanke och empati är det som avgör om vi lyckas eller inte. Förstå målgruppen, förstå tekniken. Bli en digilog vinnare genom den mänskliga touchen. Den enkla sanningen är att när människor möter varandra vill de bli sedda. Fundera på hur man kan applicera detta även i ett inkassoärende”, säger Göran Adlén.

Kristider och vilka krav de ställer på oss
Vi pratar om energipriser på rekordnivåer, kraftigt höjda matvarupriser, chockhöjd styrränta och en inflation som vi inte sett på många år i Sverige. Samtidigt som en lågkonjunktur står för dörren. Den ekonomiska situationen kommer se annorlunda ut för många svenskar under nästa år.

“Just nu är vi i en fas som förutsätter att man ser över ekonomin och gör aktiva val. Många banker ser över kalkylerna utifrån ökade kostnadsnivåer och tar höjd för kunder som vill ta krediter framåt. Fortfarande råder stor osäkerhet kring hur kostnader och stöd kommer landa exakt”,säger Kristian Hasslöf.
 

“Vi ser såklart att tiden framöver kommer vara jobbig för den enskilda. Vi måste förstå förändrade levnadsvillkor, som tidigare handlade om skilsmässor, förlorade jobb eller dylikt, men som i dagsläget handlar om att anpassa sina kostnader för jobbiga tider. Vi måste kommunicera med kunder i ett tidigt skede och fortsätta hitta långsiktigt hållbara lösningar för våra gäldenärer. En ljusning i detta, som kan vara bra att påminna sig om, är att ur kriser kommer alltid nya lösningar”, säger Torbjörn Sandahl.

Men är det kris?

"Det enda som egentligen är en kris just nu är de höga energipriserna. Det övriga är inget chockartat. Vi människor vänjer och anpassar oss dessutom väldigt fort till nya situationer. Känner man sig stressad över situationen kan man gräva i ekonomisk historia, för att titta på tidigare händelseförlopp, då blir man troligen mindre rädd”, säger Göran Adlén.

Skuldberget ochPositive Impact
Skuldberget har under de senaste åren sjunkit, undantaget unga, där utvecklingen är alarmerande.

“Min erfarenhet är att många som är skuldsatta skäms mycket. De pratar helst inte med andra om problemen utan håller dem för sig själv. Dålig ekonomi kan ge psykisk ohälsa och psykisk ohälsa kan ge dålig ekonomi. Det kan vara så att handläggaren på Sergel är den enda person som gäldenären pratar med och då behöver vi ta ansvar för att i alla fall ge information om att det finns hjälp. Därför blir mötet med handläggaren så viktigt - att känna sig sedd värdesätts högt av de människor som blir bemötta”, säger Sandra Jannas.

Men vad händer nu? Med sämre ekonomi, kommer vi få se fler människor med svåra ekonomiska problem.

"Vi behöver vara med här och nu och bli bra på att identifiera vart kunden befinner sig med hjälp av data. Vi behöver fortsätta förenkla processer och kommunicera i rätt tid, kanal och med rätt budskap. Vi vill vara en inkassopartner som lyssnar, är flexibel och vågar testa. Ett exempel på hur man skulle kunna bidra till sund kreditgivning i stort är med ett nationellt skuldregister. Vi ser att det skulle ha fördelar för alla aktörer, och dessutom minska dåliga krediter i stort", säger David Nilsson Nannini.

Det senast året har Sergel seglat fram som branschens utmanare. Sergels mål på sikt är att ytterst få ärenden ska gå till Kronofogden och att som expert på kommunikation och betalningsbeteende hjälpa människor till en hållbar ekonomi genom individanpassad bearbetning. Precis som det genomgående temat på lunchseminariet, kärlek och omtanke, genomsyras Sergels verksamheten av ledordet We Care – varje dag.