Sergels jurister skapar mervärde och positiva utfall

Sergel är dedikerade till att skapa förtroende, förenkla juridiska frågor för sina kunder och leverera ett utmärkt arbete, vilket har resulterat i positiva utfall och mervärde för deras kunder.

Sergel Kredittjänster är ett ledande inkassobolag som går utöver traditionell skuldhantering. De representerar sina kunder i juridiska processer vid behov och strävar alltid efter att hitta lösningar som gynnar alla parter, vilket skapar mervärde för kunderna. Förlikning är ofta det bästa sättet att lösa tvister på och Sergel löser vanligtvis en majoritet av sina mål genom förlikningar. Ibland krävs dock att domstolen avgör målet och då är det upp till Sergels jurister att övertyga domaren att döma till kundens fördel – vilket de lyckas med i 99 % av fallen.

Inför varje förhandling är Sergels jurister alltid grundligt förberedda. Trots detta kan situationer uppstå som man på förhand inte kunnat förutse. Då är det viktigt att behålla lugnet och alltid bemöta sin motpart och domstolen med professionalism och saklighet.

”Kanske är det just detta som gör Sergels processjurister unika. Vår styrka ligger inte bara i våra juridiska färdigheter utan också i insikt om omvärlden, vårt mod och vår förmåga att anpassa oss till varje oviss situation. Det är något som vi har uppnått genom många timmar av förhandling, liksom ett nära samarbete i teamet där vi delar med oss av våra erfarenheter med varandra”, säger Emma Nilsson, processjurist på Sergel Kredittjänster.

Under en domstolsförhandling kan motparten framföra olika invändningar, så som påståenden om en tjänst som inte fungerat eller att de inte har ingått avtalet i fråga. Sergel verkar i en bransch som möter en betydande mängd bedrägerier vilket gör nya teknologier till en daglig utmaning. Juristerna måste alltid vara uppdaterade på det senaste och utreda att nya funktioner och tekniker inte påverkar kunder på ett negativt sätt.

”Bedragare utmärker sig genom sin konstanta brådska och strävan efter snabba affärer. De visar också skicklighet kring att hålla sig uppdaterade med de senaste teknologiska framstegen och anpassar sig snabbt till nya metoder. Ett tydligt exempel på detta är användningen av artificiell intelligens (AI) som blir allt vanligare i Sverige, särskilt inom telefonbedrägerier. Min bedömning är att AI-tekniken skapar nya och omfattande utmaningar för säkerhetsprocedurer”, säger Stefan Lundberg jurist och handläggare på Nationellt bedrägericentrum (NBC) på Polismyndigheten.

Att lyckas i rättssalen handlar om att skapa erfarenhet som gör juristerna kreativa och självsäkra. I sådana situationer är det nödvändigt att inte bara inneha en djupgående juridisk förståelse utan också ha insikter om branschens dynamik och dess potentiella påverkan på kunderna. Att upprätthålla säkerhet för kunder utgör en konstant utmaning som kräver expertis och kontinuerlig uppmärksamhet.

"Genom vår kompetens och ett nära samarbete med våra kunder har vi vunnit ett starkt förtroende. Vi fungerar som en viktig mellanhand åt vår kund och vår kunds kund. Detta gynnar inte bara utfallet av vårt arbete utan är också en avgörande förutsättning för ett fortsatt samarbete mellan vår kund och vår kunds kund. Vårt mål är att göra det enkelt för våra kunder att ta ställning till olika juridiska frågor och fatta beslut baserat på underlag som de förstår. Genom att göra det komplexa enkelt möjliggör vi detta", säger Emma Nilsson.

Sergel är hängivna sina kunder och strävar alltid efter att leverera ett utmärkt arbete. Med Sergels nisch har de blivit experter inom området. Det är denna kombination av erfarenhet, kunskap och trygghet som driver dem till att göra allt som krävs till förmån för sina kunder. Detta har resulterat i positiva utfall som skapat mervärde för deras kunder.

Vill du läsa mer om juristernas arbete eller komma i kontakt kan du göra det här.

Presskontakt

Christian Hagegård
Head of Marketing Sweden
christian.hagegard@sergel.com
076-141 21 05

Fakta om Sergel

Sergel Kredittjänster grundades 1988 och är idag en av de ledande leverantörerna av kredit- och inkassotjänster i Sverige. Verksamhetsområdena inkluderar kreditbeslutshantering, fakturaadministration och inkasso. Det största affärsområdet är inkasso, men företaget är även en av Sveriges största leverantörer av SMS-tjänster.