Sergel gör skillnad genom respekt, omtanke och möjligheter

Allt fler unga vuxna hamnar i överskuldsättning, där en stor del av lånen tas för att finansiera konsumtion och e-handels avbetalningar. Att vara skuldsatt är jobbigt, men kan också få stora konsekvenser i form av svårigheter att hyra eller köpa bostad. “Sergel drivs av en stark vilja och engagemang att göra skillnad och vi vill förstå gäldenären och hitta individuella lösningar på problemet”, säger David Nilsson Nannini, Head of Product på Sergel Kredittjänster.

Traditionellt sett har inkassoföretagen byggt på en och samma metod för att driva in skulder– oavsett ålder, förmåga och livssituation. Sergel har valt en annan väg. Istället för att se kunderna som en enda målgrupp och använda sig av en och samma lösning har man valt att sätta sig in i både kundens situation och marknadens behov. “Tidigare tog man inte hänsyn till vem individen var, vilka kanaler man föredrog och hur deras återbetalningsförmåga såg ut, men genom nyfikenhet och datadrivet underlag har vi frångått “one size fits all” och utvecklar smarta lösningar som underlättar för gäldenären att betala tillbaka sina skulder samtidigt som våra kunder får in sina betalningar”, säger David.

Sergel vill underlätta för alla att så enkelt som möjligt hantera sina krediter och alla som kan ha en kredit ska kunna nyttja den möjligheten, vilket är basen för goda affärer mellan både säljare och köpare. Det handlar om att förstå och lyssna in hur olika målgrupper agerar. Unga vuxna har blivit alltmer skuldsatta genom blancolån och enkla köpkrediter, samtidigt som kredit- och skuldbeteendet ser väldigt olika ut för en 20-åring jämfört med en 75-åring. Sergel ser samtidigt en förändring hos sina uppdragsgivare, där allt fler går mot lösningar som hjälper gäldenärerna bli skuldfria snabbare och där man undviker att skicka ärenden till Kronofogden.

Ansvaret för att reducera antalet unga skuldsatta ligger både hos politiker och företag, som tillsammans måste hitta gemensamma lösningar som kan vända trenden. “Det ligger alltid i företagens intresse att behålla en långsiktig och god relation med sina kunder och vi i vår tur, stöttar både våra kunder och gäldenärer att få till en bra lösning. Men det ligger även i politikernas intresse att införa ett nationellt skuldregister”, säger David. Sergel har en stark vilja till att förändra och skapa en bättre version av inkassohantering och de har under tid jobbat fram olika lösningar.

“Vi har bland annat vidareutvecklat fler funktioner på Min sida där gäldenärerna fått en ännu tydligare översikt av sina skulder, amorteringar och status på återbetalningar, samt att vi inom kort lanserar en Kundombudsman. Det är viktigt att ge så mycket information och autonom stöttning som möjligt för att man som människa ska känna att man kan ta kontroll och skapa sig en bättre framtid”, avslutar David.

Läs mer påwww.sergel.se