Sergel driver innovation och hållbarhet i Norden

Sergel driver innovation och hållbarhet över hela Norden och positionerar sig som en helhetsleverantören av kassaflödeshantering 2024. Med expansionen av Connect och ett engagemang kring FN:s Science Based Targets, är Sergel ett föredöme inom sömlös serviceleverans samt socialt, ekonomiskt och miljömässigt ansvarstagande.

Under 2024 har vi gjort betydande framsteg i att etablera Sergel som en ledande leverantör av kassaflödeshantering i Norden. Vår strategi har varit tydlig: att möjliggöra sömlös leverans på nordisk nivå genom att identifiera nyckelområden för utveckling och fokus. Denna metod garanterar att vi inte bara uppfyller utan överträffar marknadskraven samtidigt som vi främjar skalbarhet och synergi.

Efter ett framgångsrikt decennium på den svenska marknaden har Connect nu expanderat till Norge. Vårt affärsområde Connect levererar kommunikations- och meddelandetjänster som är utformade för att förenkla och förbättra hur företag interagerar. Vi erbjuder ett brett spektrum av smarta och effektiva betalnings- och kommunikationslösningar, anpassade för både kunder och medarbetare, och vi planerar att lansera dessa tjänster även i Danmark och Finland. Detta kommer att effektivisera kommunikationen för företag på dessa marknader ytterligare och göra vårt partnerskap än mer sömlöst.

På Sergel utvecklas vi ständigt för att skapa mervärde åt våra kunder genom att minska kundchurn, förbättra kassaflödet och minimera kreditförluster, vilket genomsyrar varje interaktion.

Innovation och utveckling står i centrum för allt vi gör. Vi är bland annat stolta över att introducera enkla kontakt- och betallösningar för våra slutkunder och utnyttja kraften i AI för att driva beslutsfattande med både hög hastighet och precision. Dessa framsteg effektiviserar inte bara våra processer utan förbättrar även den övergripande kund- och slutkundupplevelsen.

På Sergel har vi hållbarhet som en av våra hörnstenar. Vi är stolta över att vara pionjärer inom vår bransch, som de första att implementera Science Based Targets. Vi förespråkar även ekonomiska och sociala hållbarhetsinitiativ och har etablerat konkreta och mätbara mål. Dessa följer vi noggrant upp i vår vardagliga verksamhet. Genom klimatrisk- och konsekvensanalyser har vi även formulerat utsläppsminskningsmål för koldioxid och arbetar systematiskt och målmedvetet för att minska utsläppen.

Vi har nått en betydande milstolpe där vi gått från att vara relativt okända på marknaderna till att bli en eftertraktad partner både lokalt och i hela Norden. Vi är ödmjuka inför det förtroende våra kunder ger oss och ser fram emot att fördjupa våra partnerskap ytterligare.

Våra engagerade anställda utgör kärnan till vår framgång. Deras starka engagemang för kvalitet säkerställer att vi alltid lever upp till förväntningarna. Genom initiativtagande i självledarskap, att vi omformar våra arbetssätt och att vi digitaliserar har vi lyckats öka vår produktivitet. Det är därför inte förvånande att vårt Net Promoter Score (NPS) konsekvent överstiger +25 på nordisk nivå.

När vi blickar framåt är vi fast beslutna om att driva innovation, främja samarbete och leverera värde till våra kunder och slutkunder. Tillsammans kommer vi fortsätta att utforska nya områden och nå nya framgångar.

Klaus Reimer, CEO Sergel Group