Hållbarhet är absolut nödvändigt - inte frivilligt

På Sergel har vi integrerat hållbarhet i allt vi gör med fokus på det ekonomiska, miljömässiga och sociala. Och vi involverar hela organisationen för att få ut ägarskap och skapa engagemang i hållbarhetsarbetet.

Hållbarhet är ett enormt område, med stor komplexitet och ett hav av regelverk att förhålla sig till. Samtidigt höjs förväntningarna kring hållbarhet och medvetenheten om det ökar. Detta medför förändrade förutsättningar - förutsättningar som Sergel i allra högsta grad vill leva upp till. Torsdagen 20e april hade Sergel Norge ett frukostevent där Christine Bischoff, Head of People & Culture Norge, pratade om Sergels hållbarhetsarbete 

På Sergel är hållbarhet djupt integrerat och något som präglar allt vi gör. Vårt hållbarhetsarbete är kopplat till FN:s globala mål för hållbar utveckling. Vi ser det som viktigt och involverar hela organisationen genom att göra det konkret och praktiskt. I Norge har vi workshops där vi låter varje medarbetare får fundera på vad gör jag varje dag och vad kan jag göra framåt” utifrån ett hållbarhetsperspektiv, i syfte att skapa ägarskap och engagemang”, säger Christine Bischoff 
 

Fokus på ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet 

Vi arbetar med hållbar utveckling och fokuserar på ekonomi, miljö och den sociala aspekten. För 2023 är våra prioriteringar att:  

  • Ge finansiell stabilitet till våra kunder genom etiskt inkasso och genomtänkta urval av kunder.  
  • Respektfull samt rättvis hantering och bedömning av slutkunder. 
  • Skapa en attraktiv, mångsidig och inkluderande arbetsplats som behåller och utvecklar talanger. 
  • Vara ett hållbart företag som med integritet, samarbeten och bästa praxis kontinuerligt minskar negativ miljöpåverkan. 
     

"Hållbarhet präglar allt vi gör, på olika sätt. Vi lyckas inte med hållbarhet om inte kulturen och människorna inom organisationen prioriterar det och gör aktiva val varje dag. För vad sker när en person får ett inkassokrav på posten som den inte förstår? Kommer den ringa vår kundtjänst? Och vad händer om den inte ringer? Då tar det längre tid för kunden att få betalt och slutkunden får ännu högre skuld. Om personen däremot ringer måste vi vara beredda på att kunna hjälpa till och bemöta den på rätt sätt. Vi måste hela tiden analysera hur vi kan bli bättre. Det är viktigt för den sociala hållbarheten och det är viktigt för ekonomin. Sergel väljer att sätta det på agendan - så du ska få betalt eller ha förutsättningarna att betala", säger Christine Bischoff. 

I Norge sliter utrikesfödda med att få arbeten. Samma sak gäller för utrikesfödda i Sverige, enligt en ny undersökning från statistiska centralbyrån (SCB). Genom strukturerat arbete över tid och en rekryteringsprocess uppbyggd för att inte vara diskriminerande ska Sergel präglas av jämställdhet, mångfald och inkludering. Tack vare den rekryteringsprocessen kan vi öppna upp för mångfald och inkludering. Och när det kommer till jämställdhet är 50 procent av den nordiska ledningen kvinnor och bolaget ägs av en kvinna.   

Sergel är en partner att räkna med i framtiden. Inkasso är människor, Sergel är människor och vi bryr oss. Det är så vi lyckas. Här kan du se filmen från eventet och höra vad vi gör mer i detalj.

Kontakt

Christian Hagegård
Head of Marketing Sweden
christian.hagegard@sergel.com
076-141 21 05

Fakta om Sergel

Sergel Kredittjänster grundades 1988 och är idag en av de ledande leverantörerna av kredit- och inkassotjänster i Sverige. Verksamhetsområdena inkluderar kreditbeslutshantering, fakturaadministration och inkasso. De största affärsområdet är inkasso, men företaget är även en av Sveriges största leverantörer av SMS-tjänster.