Black Friday: Trendbrottet är nära

Sergel Kredittjänster tror att trendbrottet är nära. Snart är dagarna som lockar absolut flest till konsumtion här, Black Friday och Black Week. Samtidigt urholkas hushållens köpkraft till följd av den höga inflationen vilket gör att konsumenter håller hårdare i plånboken. Och på grund av den svaga efterfrågeutvecklingen förväntas svensk ekonomi gå in i en lågkonjunktur nästa år (http://www.konj.se/publikationer/konjunkturlaget/konjunkturlaget/2022-09-28-lagkonjunkturen-star-for-dorren.html). Black Friday förväntas därmed dämpas i år.

“Fler och fler inväntar vinter med oro. De flesta konsumerar med större försiktighet. Därför tror vi att trendbrottet är här. BlackFridayoch BlackWeekkommer troligtvis inte omsätta lika mycket i år, vi kan snarare förvänta oss en dämpning där konsumenter blir mer och mer eftertänksamma”,säger Rickard Brolin, Business Area Manager – Bank & Finans, på Sergel.

Enligt statistik från Svensk Handel beräknades det totala försäljningsbeloppet öka från 7,5 till 9 miljarder kronor från 2020 till 2021. Efter Black Friday och Black Week 2021 kunde man se att det totala beloppet uppgått till nästan 9,7 miljarder. Högre än förväntat. 2020 präglades tillvaron av pandemin, vilket satte sina spår kring handeln, försäljningsbeloppet och hur mycket man valde att konsumera i fysiska butiker. 2022 medför i stället en tuffare ekonomisk situation där många ser över sin ekonomi, gör aktiva val och anpassar sina utgifter.

“Det är lätt att lockas av alla erbjudande som florerar i samband med Black Friday och Black Week. Vi rekommenderar att använda dessa dagar för planerade inköp, och undvika oplanerade. Vi kommer säkert se fler som handlar på kredit dessa dagar, sannolikt fler än tidigare år. Var återhållsam med krediter eller lån som konsumenter inte mäktar med. Det vinner alla på eftersom kunder som inte kan betala genererar kreditförluster”,fortsätter Rickard Brolin.

Det senast året har Sergel seglat fram som branschens utmanare. Sergels mål är på sikt att ytterst få ärenden ska gå till Kronofogden och att som expert på kommunikation och betalningsbeteende hjälpa människor till en hållbar ekonomi genom individanpassad bearbetning.