Partnerskap är grunden för bra affärer!

Sergel Connect har under det senaste året gått från klarhet till klarhet med en fantastisk utveckling av vår affär samtidigt som vi byggt ut vårt team och skapat bättre kundservice. Och inget av detta hade kunnat hända utan vårt härliga team som jobbar hårt och dedikerat tillsammans. Men vi är ingen ö. Sergel Connect är en viktig del av Sergel Kredittjänster men också en strategisk partner till Telia och andra kunder.

Sedan starten har Connects samarbete och partnerskap med Telia varit en otroligt viktig del av vår affär. Telias säljare ser Connects erbjudande och affär som ett viktigt komplement till deras eget erbjudande. Teamets säljare agerar specialistsäljare som kliver in och tillför kompetens och lösningar som är bra för våra gemensamma kunder. Och vi gör det enkelt för våra kunder och deras kunder, oavsett om det gäller meddelande- eller betaltjänster. Det är grunden för ett framgångsrikt partnerskap.

SMS är ingen ny teknik, men sättet att använda den förändras hela tiden och vi står ofta i centrum när vår omvärld förändras. De senaste två åren har under pandemin förändrat människors köpbeteende och e-handeln har exploderat. Det har ställt höga krav på kvalitativa och snabba meddelandetjänster kring bekräftelser och leveranser. Men vi ser även en ökad oro i världen med krig i vår närhet och hot mot vår nation. En del av vår beredskap kommer vara beroende av meddelandetjänster och där är vi beredda. Och vi växer även internationellt. Behovet av våra tjänster ökar överallt. Och då är förtroende och partnerskap otroligt viktigt.

Och det kan inte upprepas nog, i grunden ligger vårt team. Den kompetens och hängivenhet att lösa våra kunders utmaningar, och göra det enkelt, är avgörande. Så vi fortsätter att utveckla partnerskap och goda kundrelationer för att hålla företag och organisationer i kontakt med sina kunder eller medborgare.

Jörgen Karlsson och Connect teamet