Vikten av hållbara lösningar

Hösten är på intågande, både kalendermässigt och för ekonomin. Det har knappast gått någon obemärkt med det ändrade läget - med kostnader som skenar. Men tack vare mitt kompetenta team vet jag att vi kommer göra allt för att hjälpa både kunder och gäldenärer, trots detta.

Jag möter väldigt många som har en tuff ekonomisk situation och som känner stor oro inför vintern. I media målas det dagligen upp skräckscenarion med skyhöga el-priser i vinter. Många ställer sig frågan om de kommer klara de basala behoven som mat och värme. I media pratas det om en ökad månadskostnad om 5500 kronor för en barnfamilj i villa. Jag och mina medarbetare kommer göra allt för att bemöta dessa människor, och lyssna in varje enskilt fall.

Bland Sergels medarbetare finns We Care andan djupt rotad. Att hitta en fungerande långsiktig lösning för gäldenären är viktigt för oss, men vi har också ett ansvar mot våra kunder att få in betalningar för den tjänst eller vara de levererat. Sergel som bolag har därför en viktig uppgift i samhället att upprätthålla det samhällskontrakt vi har i och med möjligheten att betala på faktura eller ta ett lån.

För att uppnå detta har vi system och processer, men den viktigaste ingrediensen är våra medarbetare som möter gäldenärerna i telefon eller i skrift. Inget system kan göra lika precisa bedömningar som en människa som känner empati och är inlyssnande.

Eftersom rätt kunskap är så pass viktig i mötet med gäldenärerna satsar vi mycket på att utbilda våra medarbetare. För dem som kommer direkt från skolan erbjuder vi en fantastisk start på karriären och vi satsar stort på kompetensutveckling och att erbjuda karriärvägar inom bolaget. Detta är något jag värderar högt eftersom det gör att medarbetarna hela tiden blir bättre och bättre i mötet med gäldenärerna. Vi försöker även skapa hållbara lösningar för medarbetarna. Det gör vi genom att erbjuda hybridlösningar med möjlighet att arbeta hemifrån.

Allt grundar sig i ett bra team. Har vi det ger det oss rätt förutsättningar för att göra ett bra arbete gentemot kund och slutkund!

Thomas Löfkvist, Head of DP Collection & Site Manager Visby