Sergel värnar era kundrelationer

Som experter på kommunikation och betalningsbeteenden hjälper Sergel Kredittjänster människor till en hållbar ekonomi genom individanpassad bearbetning. We Care, som är Sergels ledord, ska genomsyra allt vi gör varje dag. 

Inkassobranschen har under en lång tid uppfattats som ganska hård, hotfull och skrämmande. Det har vi på Sergel Kredittjänster velat förändra sedan en tid tillbaka. Genom god kommunikation, ett individanpassat bemötande och förenklade processer tror vi att det är möjligt. Därför genomsyras vårt dagliga arbete ständigt av We Care – eftersom vi bryr oss på riktigt.   

Vi befinner oss i en tid där det är allt svårare att betala och få betalt. Människor med betalningssvårigheter befinner sig i en sårbar situation. För Sergel är det viktigt att de människor som är i kontakt med oss blir professionellt bemötta och känner att vi tar hänsyn till deras betalningsförmåga. Genom vår erfarenhet och databas med interna och externa data är vi medvetna om vad bästa tänkbara hantering är från situation till situation. Det gör att vi kan bli mer pricksäkra i våra analyser om betalningsförmåga.   

Relationer och rätt kunskap  
På Sergel vet vi att man måste lägga fokus på kunders betalningsbeteende och förstå att olika förutsättningar måste mötas på olika sätt. Med den förståelsen kan varje enskild betalares situation bemötas på bästa sätt utifrån dess förutsättningar. Den enskildas hantering baseras även på vår förståelse av kunden, vilket resulterar i att alla inblandade blir nöjda.   

Traditionellt sett har inkassoföretagen byggt på en och samma metod för att driva in skulder – oavsett ålder, förmåga och livssituation. Sergel har valt en annan väg. I stället för att se människor som en enda målgrupp och använda sig av en och samma lösning har vi valt att sätta oss in i både slutkundens situation, dess förutsättningar och marknadens behov”, säger Jacqueline Hedjerson, kundansvarig på Sergel Kredittjänster.   

Många upplever svårigheter med att betala sina räkningar, trots att man vill betala. Mot dessa utsatta människor återspeglas vårt ledord tydligt. Med olika lösningar försöker vi hitta rätt, för att underlätta för både slutkunder och företag, samtidigt som vi värnar deras relation. I ett försök att göra det mänskliga mötet ännu bättre har Sergel sedan en tid tillbaka även ett samarbete med den legitimerad kuratorn och terapeuten Sandra Jannas som sprider kunskap och utbildar vår personal. We Care är inte bara tomma ord utan snarare en karta av tillvägagångssätt som genomsyrar hela företaget. 

Trots att de flesta inkassoärenden hanteras per automatik, bygger ett bra samarbete på mänskliga relationer – något vi på Sergel erbjuder våra kunder och våra kunders kunder”, säger Jacqueline Hedjerson.  

De senaste åren har Sergel seglat fram som branschens utmanare. Sergels mål är på sikt att ytterst få ärenden ska gå till Kronofogden. Därtill, som expert på kommunikation och betalningsbeteende hjälpa människor till en hållbar ekonomi genom individanpassad bearbetning.  

Kontakt

Christian Hagegård
Head of Marketing Sweden
christian.hagegard@sergel.com
076-141 21 05

Fakta om Sergel

Sergel Kredittjänster grundades 1988 och är idag en av de ledande leverantörerna av kredit- och inkassotjänster i Sverige. Verksamhetsområdena inkluderar kreditbeslutshantering, fakturaadministration och inkasso. De största affärsområdet är inkasso, men företaget är även en av Sveriges största leverantörer av SMS-tjänster.