Sergel – så blir vi en pålitlig partner åt våra kunder

Sergel - din strategiska och pålitliga partner inom inkassohantering. Med dedikerat engagemang, anpassade lösningar och värdefulla insikter bygger vi starka affärsrelationer som optimerar resultat och skapar mervärde.

För att uppnå långsiktig framgång inom inkassohantering krävs en kombination av strategisk planering, skicklig kommunikation och en djup förståelse för både kunden, kundens bransch och kundens kunder (gäldenärer). Nedan presenteras en översikt över hur jag efter 8 år på Sergel, tillsammans med mina kollegor, aktivt och metodiskt arbetar för att uppnå just detta.

Förståelse för produkten

Det är avgörande att ha god förståelse för inkassoprocessen i sin helhet. Detta inkluderar att känna till de olika del-stegen i summariska processen, de rättsliga val som finns till hands, begränsningar och fördelar som anpassad hantering ger, både för kunderna och deras gäldenärer. Som säljare kan man bygga upp mycket av detta genom tid och erfarenhet i branschen, men det krävs även att man är uppbackad av bolagets samlade spetskompetens för att få den riktiga bredden när nya skräddarsydda affärsförslag tas fram. Det är ett ”korsfunktionellt” lagarbete.

Kundanpassad kommunikation

Varje kund och bransch har unika behov och utmaningar. Dessa behöver man förstå innan man kan skapa ett riktigt anpassat lösningsförslag. När upplägget är fastställt är det viktigt att det enkelt och tydligt förklaras, detta för att kunden måste förstå hur mervärdet i upplägget kan lösa just deras specifika utmaningar och ekonomiska läge. Sergels huvudsakliga specialistsområden är inom Telco, Bank & Finans, B2B samt Fastighet och inom dessa områden har alla våra säljare spetskompetens.

Förtroendefulla relationer

Att bygga förtroendefulla relationer med våra kunder är avgörande. Det handlar inte bara om att sälja en tjänst, utan också om att visa att Sergel är på kundens sida och att vi löpande hjälper till att optimera inkassoprocessen för att skapa bästa möjliga kommersiella läge. För oss på Sergel innebär det att alltid vara ärliga, transparenta och tillgängliga, detta skapar ett bra fundament för starka och långsiktiga affärsrelationer.

Utbildning som skapar mervärde

Många kunder är inte helt insatta i hur inkassoprocessen fungerar eller vad deras möjligheter och skyldigheter är. Genom att löpande erbjuda våra kunder utbildning och information inom inkasso har Sergel positionerat sig som en pålitlig källa till kunskap och hjälp. Vi vill agera som kundens så kallade ”trusted advisor”. Genom det bidrar vi till bättre förståelse för gäldenärernas situation och minska osäkerheten i de vägval som finns för att uppnå både betalande gäldenär och nöjda kunder som väljer att stanna.

Data och analys för insiktsfulla beslut

Sergels kund- och branschspecifika dataanalyser ger våra kunder värdefull insikt i gäldenärernas betalningsvanor och beteendemönster. Genom att använda oss av denna enorma mängd data kan Sergels analytiker och BI-team skapa skräddarsydda lösningar och föreslå åtgärder som är anpassade efter varje kund och gäldenärs specifika situation.

Flexibla lösningar

Inkassotjänster är inte en "one size fits all"-lösning. Att kunna erbjuda olika alternativ och flexibla lösningar såsom, anstånd, avbetalningsplaner eller rättsliga åtgärder ökar inte bara sannolikheten att få tillbaka fordran utan även att få behålla en nöjd kund. Vår expertis inom detta kommer alltid kunden till godo.

Din partner för långsiktig framgång

Sergels försäljningsprocess slutar inte vid avtalets undertecknande, den börjar där. Varje kund till Sergel får ett dedikerat kundteam som ser till att alla delar av samarbetet fungerar och kontinuerligt utvecklas, både operationell, taktiskt och strategiskt- vi jobbar enligt överenskommen ”Governance plan”. Detta ömsesidiga engagemang skapar förutsättningar för kontinuerlig förbättring, både för kunden, dess gäldenärer och samarbetet med Sergel i stort.

Sammanfattningsvis kräver framgångsrika samarbeten inom inkassoområdet en kombination av professionalism, empati och förståelse för gäldenären, teoretisk kunskap och anpassad kommunikation. Genom att skapa detta värde för våra kunder och alltid agera som en pålitlig partner bygger Sergel långsiktiga och framgångsrika affärsrelationer. Är du intresserad av att veta mer om hur det är att vara kund till Sergel, hör gärna av dig så bokar vi upp en halvtimme och diskuterar.

Rickard, Business Area Manager – Bank & Finance

076-109 46 46, rickard.brolin@sergel.com