Sergel Kredittjänsters samarbete med Stockholms stad förlängs!

Stockholms stad har valt att förlänga samarbetet med Sergel Kredittjänster avseende kredithanteringstjänster. Ett framgångsrikt och långvarigt samarbete där Sergel har ansvarat för stadens inkassoärenden sedan 2004. Valet av leverantör baseras till stor del på en väl fungerande inkassoprocess och Sergels fokus på en hållbar ekonomi för stadens invånare.

”Vi är väldigt tacksamma och glada över ett fortsatt förlängt förtroende och leverans av inkassotjänsterna till Stockholms stad. Detta bekräftar att Sergels förvaltning av Stockholms stads kundkapital i kombination med ett lyckat kundsamarbete och leverans leder till ett fortsatt lönsamt samarbete, där vår målsättning är att ha de nöjdaste kunderna och slutkunderna på marknaden”, säger Anette Lind, Customer Success Manager på Sergel.

Sergels fokus på att skapa en hållbar cirkulär ekonomi för både gäldenärer, kunder och samhället med ett personligt engagemang visar sig återigen vara rätt väg framåt. Samarbetet med Stockholms stad är ett av flera större avtal Sergel Kredittjänster landat den senaste tiden.

#wecare

#creatingopportunitiesforpeopleandbusinesses