Bank och Finans

Vi är specialisterna på kredithantering inom Bank & Finans. Sergel kan säkerställa en djup förståelse för produkterna, kunderna, branschen och de lösningsalternativ som erfarenhetsmässigt ger bäst resultat

Lång erfarenhet av Bank & Finans

Sedan starten 1988 har Sergel fokuserat på finansiella fordringar då vi som dåvarande systerbolag till Telia Finans ansvarade för hela deras kredit- och inkassohantering. Under åren har kundportföljen växt till att omfatta många namnkunniga bank- och finansbolag på den svenska och nordiska marknaden. För att ta till vara på den enorma erfarenhet och branschkunskap som Sergel byggt upp under åren så har vi idag organiserat oss så att vi har ett dedikerat handläggarteam som uteslutande jobbar med Bank- och finansrelaterade fordringar och dess gäldenärer. Detta gör att vi kan säkerställa en djup förståelse för produkterna, kunderna,  branschen och de lösningsalternativ som erfarenhetsmässigt ger bäst resultat. Utöver den personliga expertisen inom handläggarteamet så har vi en produktavdelning som kontinuerligt förfinar processer, scorekort och metoder för att säkerställa optimal återvinning, detta i kombination med våra grundläggande värderingar om att alltid värna om We Care, gäldenärsdialogen och lösningsorienterad handläggning.

Allt fler får svårt att betala!

Konsumtions- och Blancolån går på högvarv i Sverige. Flera aktörer låter privatpersoner låna hundratusentals kronor utan säkerhet och andra fokuserar på lättillgängliga konsumtionslån genom faktura.

Enligt Kronofogdemyndigheten blir antalet skuldsatta fler i alla åldersgrupper och den totala skulden ökar lavinartat. På tio år har skuldberget vuxit med nästan 50 miljarder kronor, och ökat hela 18 miljoner sedan föregående år.

Antalet unga (18-30) som söker om skuldsanering har dubblerats mellan 2019-2020. Att hamna i så pass ekonomiskt trångmål så man väljer att ansöka om skuldsanering så tidigt i livet är inte bara förödande för individen men även för samhället i stort.

Finns det då hopp om framtiden? Ja, det tror vi. Fler och fler börjar förstå värdet av en hållbar cirkulär ekonomi med klok kreditgivning som en viktig del i sättet att göra affärer.

Möt våra experter

Peter Hasselblad
Key Account Manager
Jonathan Johnson
Key Account Manager

Vill du att vi kontaktar dig?

Lämna dina kontaktuppgifter nedan, så hör vi av oss till dig. Denna kontaktväg är enbart för dig som är intresserad av Sergels tjänster. Om du har fått ett inkassokrav kan du inte kontakta oss via formuläret nedan.