Så här går inkassoprocessen till hos Sergel

Har du fått ett inkassokrav? När du inte betalar din räkning i tid går den vidare till inkasso. Vi förklarar hur hela processen går till.

Inkassoprocessens olika steg  

Det är upp till varje företag att bestämma när de vill anlita ett inkassobolag eller när de anser att en faktura ska gå vidare till inkasso.  

Nedan är det som gäller generellt. 

Betalningspåminnelse   

Företaget som du är skyldig pengar skickar ut en betalningspåminnelse till dig, om du har en obetald skuld. Då tillkommer en påminnelseavgift på 60 kronor. Det är upp till varje företag att välja om de skickar en påminnelse eller inte, innan fakturan går vidare till inkasso.  

Inkassokrav  

Har företaget fortfarande inte fått betalning från dig går fakturan vidare till inkasso. Då skickar Sergel ut ett inkassokrav med en tillkommande inkassoavgift på 180 kronor. Det är viktigt att du betalar hela skulden inklusive dröjsmålsränta och avgifter.   

Om du anser att kravet är fel måste du kontakta Sergel innan förfallodatumet för att inte riskera att ärendet går vidare till Kronofogden. Skicka ett meddelande till oss via Mina Sidor  eller ring oss, numret hittar du på ditt inkassokrav.    

Att du får ett inkassokrav betyder inte att du har fått en betalningsanmärkning.   

Betalningsföreläggande  

Om betalning inte har bokförts hos Sergel senast på förfallodatumet på ditt inkassokrav kan ärendet gå vidare till Kronofogden.  

Då tillkommer även Kronofogdens avgifter på 680 kronor i ärendet.  

Kronofogden skickar ett delgivningskvitto till din folkbokföringsadress. Det är för att säkerställa att du vet om att ärendet har skickats till Kronofogden. Du kan bestrida det om du anser att kravet är felaktigt.  

Utslag   

Därefter beslutar Kronofogden om ett utslag. Ett utslag betyder att Kronofogden har fastställt fordran och att du är betalningsskyldig för den. 

Information om att du har fått utslag skickas till kreditupplysningsbolagen som registrerar en betalningsanmärkning i sina register. För privatpersoner gäller anmärkningen i 3 år, oavsett om skulden betalas av innan.

Utmätning 

Utmätning är när Kronofogden använder dina tillgångar för att täcka skulden. Det kan de göra på olika sätt, till exempel genom löneutmätning. För att bedöma hur de ska utmäta tillgångar gör de först en tillgångsundersökning.  

Vid utmätning påförs en avgift om 600 kronor på ärendet.   

Bra att tänka på   

Om du inte kan betala din räkning i tid, kontakta företaget som skickat fakturan till dig eller inkassobolaget om du hunnit få ett inkassokrav. Oftast finns möjlighet till olika lösningar anpassade efter din betalningsförmåga.  

Läs mer