Hur fungerar inkasso, vad är GDPR och hur länge har jag en betalningsanmärkning?

Det är inte lätt att förstå sig på inkasso. Kanske är det inte helt klart varför man fått ett inkassokrav, vad det är eller hur det fungerar. Kanske undrar du även över GDPR eller betalningsanmärkningar. Vi vill göra inkassoupplevelsen tydligare, mindre hotfull och samtidigt hjälpa dig till en enkel betallösning. Därför vill vi förklara hur det fungerar och varför vi gör som vi gör i olika sammanhang, i sann We Care anda - eftersom vi bryr oss om dig.

Inkasso, krav och dess regler  

Har du fått ett inkassokrav? På Sergel förstår vi att det kan finns flera olika anledningar till att man får ett inkassokrav. Det kan bero på alltifrån förändrade omständigheter i vardagen till att man av misstag råkat betala fakturan för fel månad. Kanske har du glömt att kontakta din leverantör när du ändrat adress så fakturan helt enkelt skickats fel. Oavsett anledning – när din betalning inte inkommer till fordringsägaren i tid, skickas fakturan automatiskt vidare till oss.  

Det viktiga att veta är att det finns lagar som styr hur inkasso fungerar. Inkassolagen finns till för att säkerställa att alla inkassoärenden hanteras på samma sätt för alla och för att skydda dig som konsument. Vi följer även förordningen God inkassosed. Den reglerar bland annat på vilket sätt vi hanterar inkassoärenden vad gäller avgifter, bemötande och när du tycker kravet är felaktigt.  

Avgifter

När du hamnar i ett inkassoärende kan det bli extra kostnader att tänka på. Till exempel kan du bli debiterad för påminnelser om att betala, avgift för pappersfaktura samt dröjsmålsränta räknat från den dag fakturan förfaller. Därefter, när ärendet går vidare till inkasso, tillkommer en avgift på 180 kronor. I de fall du ingår en överenskommelse om avbetalningsplan är du skyldig att betala en uppläggningsavgift på 170 kronor och en aviavgift på 60 kronor/månad. Ytterligare kostnader kan tillkomma, läs mer om det i vår FAQ under kategorin Betalningar & avgifter.

Vad är en betalningsanmärkning?  

En betalningsanmärkning är en notering som indikerar att du inte har betalat din skuld i tid. Det fungerar som en varningssignal för kreditgivare och andra när du vill låna pengar eller göra ekonomiska affärer.

Det vanligaste sättet för en betalningsanmärkning är när Kronofogden meddelar utslag . För privatpersoner är anmärkningen kvar i 3 år 

Vad är GDPR?   

GDPR, eller dataskyddsförordnigen, handlar om hur vi får använda och skydda dina personuppgifter. Allt som har med dig att göra och som kan knytas till dig, som namn eller adress, räknas som en personuppgift.

Vi får enbart lagra och hantera de uppgifter om dig som behövs för att vi ska kunna hantera ditt inkassokrav. Det är viktigt för att skydda din integritet. Om du vill veta mer om det kan du besöka Integritetsskyddsmyndigheten | IMY.  för mer information.

Avstängning av tjänster och abonnemang   

Om du inte har betalat din faktura i tid kan företaget som du har avtal med välja att stänga av tjänsten tillfälligt, för att du ligger på skuld. Olika företag har olika regler kring detta. Vad som gäller för just dig finner du i de allmänna villkoren från när du tecknade avtalet för tjänsten.  

Sergel hanterar ditt inkassoärende, men det är alltid den du tecknat avtalet med som bestämmer om du får fortsätta använda tjänsten eller inte.   

Läs mer