Hur fungerar inkasso, vad är GDPR och hur länge har jag en betalningsanmärkning?

Det är inte lätt att förstå sig på inkasso. Kanske är det inte helt klart varför man fått ett inkassokrav, vad det är eller hur det fungerar. Kanske undrar du även över GDPR eller betalningsanmärkningar. Vi vill göra inkassoupplevelsen tydligare, mindre hotfull och samtidigt hjälpa dig till en enkel betallösning. Därför vill vi förklara hur det fungerar och varför vi gör som vi gör i olika sammanhang, i sann We Care anda - eftersom vi bryr oss om dig.

Inkasso, krav och dess regler  

Har du fått ett inkassokrav? På Sergel förstår vi att det kan finns flera olika anledningar till att man får ett inkassokrav. Det kan bero på alltifrån förändrade omständigheter i vardagen till att man av misstag råkat betala fakturan för fel månad. Kanske har du glömt att kontakta din leverantör när du ändrat adress så fakturan helt enkelt skickats fel. Oavsett anledning – när din betalning inte inkommer till fordringsägaren i tid, skickas fakturan automatiskt vidare till oss.  

Inkasso regleras enligt lag, vilket således betyder att Sergel måste följa lagen när det kommer till inkassohantering. Inkassolagen finns till för att säkerställa att alla inkassoärenden hanteras på samma sätt för alla. Vi följer även förordningen God inkassosed. Den reglerar bland annat på vilket sätt vi hanterar inkassoärenden vad gäller avgifter, bemötande och när du tycker kravet är felaktigt.  

Avgifter

Det finns avgifter som du är skyldig att betala när du tecknar ett avtal. Till exempel påminnelseavgift, avgift för pappersfaktura samt dröjsmålsränta räknat från den dag fakturan förfaller. Därefter, när ärendet går vidare till inkasso, tillkommer en avgift på 180 kronor. I de fall du ingår en överenskommelse om avbetalningsplan är du skyldig att betala en uppläggningsavgift på 170 kronor och en aviavgift på 60 kronor/månad. Ytterligare kostnader kan tillkomma, läs mer om det i vår FAQ under kategorin Betalningar & avgifter.

Vad är en betalningsanmärkning?  

En betalningsanmärkning är en notering som indikerar att du inte har betalat din skuld i tid. När får du en betalningsanmärkning? Det vanligaste sättet för en betalningsanmärkning är när Kronofogden meddelar utslag . För privatpersoner är anmärkningen kvar i 3 år 

Vad är GDPR?   

GDPR, eller dataskyddsförordnigen, reglerar hur vi får behandla dina personuppgifter. All information som kan knytas till dig räknas som en personuppgift. Det innebär att vi enbart får lagra och hantera de uppgifter om dig som behövs för att vi ska kunna hantera ditt inkassokrav. Läs mer om det på Integritetsskyddsmyndigheten | IMY. 

Avstängning av tjänster och abonnemang   

Om du inte har betalat din faktura i tid kan företaget som skickat fakturan tillfälligt stänga av din tjänst, för att du ligger på skuld. Olika företag har olika regler kring detta. Vad som gäller för just dig finner du i de allmänna villkoren från när du tecknade avtalet för tjänsten.  

Sergel hanterar ditt inkassoärende, men det är alltid den du tecknat avtalet med som styr tillgången till din tjänst.   

Läs mer