Ensam är inte stark

Inkasso är i grund och botten en rätt fyrkantig produkt. Lagstadgade regerverk och rekommendationer är grundbultar vi behöver förhålla oss till. Bultar, så hårt åtskruvade att bara ordet produktutveckling, får folk att höja på ögonbrynen. Går det att sticka ut och vara unik när processen är så hårt reglerad? Det tror vi på Sergel och utmaningen att lyckas är vår drivkraft!

Produktutveckling kan se ut på många olika sätt. Det kan gå väldigt snabbt och lätt samtidigt som det kan dra ut på tiden och kännas som att det aldrig någonsin kommer bli klart. Det handlar också mycket om tajming, missar du "the window of opportunity" så kan utvecklingen lika gärna läggas ner. Drivkraft framåt och att ständigt involvera personer inom bolaget som kan bekräfta eller dementera att produkten vi försöker skapa är precis vad som efterfrågas, det är nyckeln. Ensam är inte stark, för en produktutvecklare handlar det om att vara prestigelös när kunskapsluckor uppenbarar sig. Plocka in de personer som kan, dem som har erfarenhet. Räcka upp handen och vara nyfiken för hur det egentligen fungerar. Det blir också roligare längs vägen, då vi breddar vår kunskap och växer tillsammans.

Minst lika viktigt är det att vi sträcker ut handen externt. Till våra partners och till våra kunder. Vad är det egentligen som skaver, och var gör det som ondast? Hur kan vi hjälpa våra kunder och vad kan de i sin tur hjälpa oss med? För att vi tillsammans ska kunna nå nästa nivå. Ensam är som sagt inte stark, kraften ligger i att skapa förståelse i vad vi vill uppnå och vad som krävs för att nå dit. Att synliggöra kunskapen som finns hos båda parterna och vad som händer när vi går samman och har en gemensam målbild. Motivation från två håll.

Det jag beskriver ovan är precis vad Sergel gått igenom med kravprocessen för företagsfordringar. En väl fungerande process, men med potential att bli mer kraftfull. Som produktutvecklare gäller det att vara lyhörd för all information som strömmar in. Disciplinerad nog att inte springa på allt utan att ständigt prioritera. Vad har potential och vad väljs bort. Initiativet om en förändring av kravprocessen kom från flera håll och det blev snabbt tydligt att de vi identifierat internt också bekräftades av externa parter. Med denna insikt på plats kunde arbetet med en grundlig genomlysning av processen påbörjas. Tillsammans med dem som jobbar närmast våra kunder och spetskompetensen inom företagsfordringar hade vi långa diskussioner. Feedback från kunderna, stöd från historisk data samt vår egen syn på nuvarande process. Vi ritande nya processer och utvärderade. Inhämtade fler kollegors feedback, ritande om och utvärderade igen. Ett arbete där vi ifrågasatte vad varje steg i processen faktiskt bidrog med. Att se vägledning i erfarenhet och utfall och minimera antaganden. Väl i hamn internt involverade vi får kund. Tillsammans med dem och vårt grundliga förarbete internt kunde vi ha intressanta diskussioner som snabbt ledde fram till ett resultat. En ny process där vi bevarat delarna vi vet levererar, som utmanar oss själva, anpassar sig till kunden och lägger vikt på betalningsmöjligheterna hos slutkund.

Precis så här vill vi på Sergel jobba med produktutveckling!

Elin Åslund, Product Manager på Sergel Kredittjänster