Sergel accelererar AI-utvecklingen och tar viktiga steg framåt

Sergel har gjort stora framsteg inom AI och robotisering, vilket effektiviserat kundkommunikationen genom callbots. Med interna AI-specialister stärker Sergel sin position som utmanare i branschen och ser stora möjligheter för fortsatt digital utveckling och innovation.

Under de senaste månaderna har Sergel gjort stora framsteg inom AI och utveckling. Företaget befinner sig mitt i utvecklingsfasen för robotisering och AI inom meddelandehantering och uppringning och ser fram emot att snart se resultat. Målet är att fortsätta utmana branschen genom digital utveckling. Med hjälp av interna AI-specialister ser Sergel stora möjligheter för framtiden.

Styrka med intern kompetens
Sedan årets början har Sergel, med hjälp av sina interna AI-specialister, tagit betydande kliv framåt. Denna in-house expertis gör att Sergel kan driva sin egen utveckling och stärka sin position som en utmanare i branschen. Självständigheten och den interna kompetensen är en stor fördel och visar på företagets styrka och ambition.

Callbot i Finland och Danmark får fler att betala
Ett konkret resultat av arbetet med AI är robotiserade samtal, så kallade callbots. Dessa callbots har effektiviserat kundkommunikationen och visat sig vara ett värdefullt verktyg för att förbättra kundupplevelsen och effektiviteten i verksamheten.

”Införandet av robotsamtal har visat sig vara en mycket kostnadseffektiv lösning för indrivning, särskilt för mindre skulder där resultaten har varit utmärkta. Denna metod sparar tid jämfört med mänskliga uppringare och möjliggör över 3600 samtal per timme. Slutkunder kan ta emot samtal när och var som helst och återkomma till oss om de inte kan svara på vårt initiala samtal. Det är också ett effektivt sätt att kommunicera om andra ärenden, som incidenter eller informativa samtal till många slutkunder samtidigt. Robotsamtal möjliggör snabb kampanjbyggnad och gör det enkelt att genomföra ad hoc-kampanjsamtal på nolltid. Vi har dessutom märkt att fler människor tenderar att betala efter att ha fått ett samtal”, säger Aleksi Pussinen, Team Leader Finland.

Just nu testar Sergel callbots även i Sverige och Norge, som kommer tas i bruk inom kort. De inledande testerna har redan visat positiva resultat.

AI är här för att stanna
”Vi tar nu ett viktigt steg genom att grundutbilda våra medarbetare inom AI. AI är här för att stanna, och för att säkerställa vår fortsatta utveckling och kompetens kommer vi att erbjuda en utbildning som ger våra medarbetare all relevant grundkunskap för att hantera de nya AI-verktygen och teknologierna”, säger Pamela Clark, Head of Business Development och ansvarig för AI-satsningen.

Ännu bättre kundbemötande med AI
Sergel ser en framtid där AI förbättrar både inkassering och kundkommunikation. Genom att analysera kundbeteenden och demografi med AI-driven scoring och intelligens kan kommunikationen anpassas efter kundens livsstadium och preferenser. Detta differentierade tillvägagångssätt gör att Sergel kommer kunna möta kundernas behov på ett än mer personligt och effektivt sätt.

Ökad lönsamhet, effektivisering och mervärde
Med den interna AI-kompetens ser Sergel stora möjligheter att fortsätta utveckla nya lösningar. Företagets expertis och kunskap inom AI ger en unik position att leda utvecklingen inom branschen. Sergel kommer att fortsätta utforska hur AI kan användas för att förbättra inte bara kommunikationen och hanteringen, utan hur AI kan bidra till en ökad lönsamhet, effektivisering och ett mervärde i hela bolaget.

AI fortsätter att vara en del av Sergels vardag och strategi, och man är fast besluten att fortsätta driva innovation och utveckling, och ser fram emot att dela fler framgångar och insikter.