Sergel Kredittjänster levererar kraftig tillväxt och gör all time high

Sergel Kredittjänster AB har genomgått stora förändringar, både vad gäller system och i företagets ledning. Nu syns resultatet av detta arbete och företaget gör kraftigt förbättrade resultat över hela linjen med kraftig tillväxt och all time high inom de flesta områdena.

Sergel avslutade året starkt med all-time high på intäkter för nästan samtliga affärsben och ett mycket underliggande starkt resultat. Samtliga affärsenheter rör sig i rätt riktning och företagets två största affärsben agerar draglok. Under 2021 ökade intäkterna från kredithanteringsverksamheten med 53% mot 2020 och den digitala meddelandetjänsten Connect ökade med 57%. Även köpverksamheten gick starkt med tvåsiffrig tillväxt.

”Som bolag har vi genomgått en förvandling där vi gått från att ha ett på marknaden ganska brett och otydligt budskap till att 2022 vara sylvassa i vad vi står för och vad vi kan erbjuda för värden. Frågorna kring social responsibility är en grund i hela vår förflyttning och vi drivs mycket av att vara en positiv aktör. Genom vårt We Care, som genomsyrar hela vår verksamhet, gör vi vårt yttersta för att bistå varje enskild kund på bästa sätt” säger Erik Wennhall, VD på Sergel i Sverige.

Sergel har förtydligat sin specialisering och tagit en starkare position inom de områden vi verkar. Meddelandetjänster, Kredithantering, Kreditupplysningar och Tvistemålshantering. Kundnöjdheten har gått från 75% till 85% under året och företaget har utvecklat en helt ny intelligens i hela kunddialogen.

Att bolagets kunder och gäldenärer är mer nöjda märks även i siffrorna då nästan samtliga parametrar slår budget för första kvartalet 2022. Sergel gör resultatmässigt sitt starkaste första kvartal med mångdubbel ökning från föregående år, och ökar trots den starka tillväxten 2021 intäkterna med 20%. Företaget har satsat kraftigt under våren och anställt 50 nya medarbetare där målet varit att ha de bästa medarbetarna på marknaden.

”Vi arbetar för att förändra vår bransch mot att hjälpa fler att bli skuldfria. Det gör vi genom ett mer individanpassat bemötande och hanterande. Att vi är lönsamma innebär att vi kan investera mer i denna resa och därmed göra den snabbare. Ett riktigt mål vi arbetar efter är att skicka allt färre till kronofogden” fortsätter Erik Wennhall.

Sergel Kredittjänster har det senast året seglat fram som branschens utmanare. Nu syns resultatet av det arbetet då allt fler kunder ifrågasätter gamla arbetssätt som i många fall resulterar i att fler gäldenärer hamnar hos kronofogden. Sergels mål på sikt är att ytterst få ärenden ska gå till kronofogden och att som expert på kommunikation och betalningsbeteende hjälpa människor till en hållbar ekonomi genom individanpassad bearbetning.