Sergel svarar på utmaningen med fler konkurser

Sergel har svarat på den ökande trenden av företagskonkurser och ekonomiska svårigheter genom att introducera två nya scoringmodeller för att effektivisera inkassoprocessen.

På Sergel är vi medvetna om de utmaningar som den ökande trenden av företagskonkurser och ekonomiska svårigheter skapar för våra kunder. Under det senaste året har antalet konkurser stadigt ökat - inte minst under augusti, där vi såg en ökning på hela 35 % jämfört mot samma månad föregående år. Detta har resulterat i att Sverige nu upplever den högsta nivån av företagskonkurser på ett decennium, med runt 5 000 företag i konkurs hittills under året, enligt Tillväxtanalys. Det ökade antal konkurser har inte bara påverkat olika regioner och branscher, utan har också resulterat i en ökad belastning av företagsärenden. 

För att möta utmaningarna i en instabil ekonomisk miljö krävs en partner som kan agera i ett tidigt skede och som fokuserar på rätt åtgärder. För att ytterligare effektivisera och förbättra inkassoprocessen har Sergel nyligen introducerat två nya scoringmodeller. Dessa scoringmodeller syftar till att öka precisionen och effektiviteten i hur ärenden hanteras. 

Scoring för ökad precision och effektivitet  
"Företag som börjar få ekonomiska svårigheter har ofta problem med att återhämta sig, därför gäller det att vara först med att få betalt av sina företagskunder. Den första scoringmodellen fokuserar på snabbare inkassering, och ger våra kunder ännu ett verktyg för att få sina fordringar prioriterade av sina kunder. Vid behov kan scoringen även användas som underlag för att påbörja en tillgångsundersökning hos Kronofogden, vilket kan resultera i inledandet av en konkursprocess", säger Jesper Dahl, Specialist & Client Advisor på Sergel Kredittjänster.  
 
Den andra scoringmodellen syftar till att öka precisionen i hur kundärenden hanteras. Genom att analysera slutkundsaktivitet, betalbeteendemönster och förändringar i den ekonomiska skuldbilden hos slutkunden kan Sergel anpassa sina åtgärder och resurser för att passa varje specifikt ärende. Vi kan redan se att modellen gör oss ännu mer träffsäker i de beslut som fattas och att vi därmed undviker onödiga kostnader för kund samtidigt som vi säkerställer att slutkundens skuldsituation inte förvärras. 

”Som en effekt på den ökande trenden av företagskonkurser har Sergel förbättrat inkassoprocessen och infört innovativa scoringmodeller. I en tid där tekniska framsteg och digitalisering är avgörande, har Sergel investerat i ytterligare automatisering för att förbättra effektiviteten. Vi strävar efter att vara en strategisk partner som driver utveckling och är i framkant, både genom innovation och AI, för att addera ett mervärde till våra kunder och vår affär", säger Pamela Clark, Head of Business Development på Sergel Kredittjänster.  

På detta sätt positionerar sig Sergel som en pålitlig partner för kunder i en tid av ekonomisk osäkerhet. Det gör vi med en stark inriktning på att hjälpa kunderna övervinna utmaningarna trots ökande företagskonkurser och ekonomiska svårigheter. 

Anmäl dig till höstspaning med Sergel och Reinfeldt.  Under eventet kommer vi bland annat prata mer om möjligheterna med teknisk utveckling.

Kontakt

Christian Hagegård
Head of Marketing Sweden
christian.hagegard@sergel.com
076-141 21 05

Fakta om Sergel

Sergel Kredittjänster grundades 1988 och är idag en av de ledande leverantörerna av kredit- och inkassotjänster i Sverige. Verksamhetsområdena inkluderar kreditbeslutshantering, fakturaadministration och inkasso. Det största affärsområdet är inkasso, men företaget är även en av Sveriges största leverantörer av SMS-tjänster.