Självledarskap och kollaborativt arbete är en oerhörd vinst

Människor som arbetar i toppstyrda organisationer slutar ofta tänka själva, eftersom de i regel bara följer samma gamla tillvägagångssätt. I Sergels strävan efter att skapa möjligheter för människor och företag har vi blivit ett bolag som drivs av en stark affärskultur baserad på självledarskap. I mitt arbete strävar jag efter ständig förbättring. Jag vill hela tiden bygga upp starkare team med än mer engagerade medarbetare.

Viktiga principer för att lyckas 
För att möjliggöra en stark affärskultur baserad på självledarskap behöver kärnvärden tryckas ut i organisationen. Man måste få ansvar och förtroende i sitt ägarskap och produktteamen måste bli helt och hållet ansvariga för prioritering och riktning. Samtidigt bör man ha decentraliserat beslutsfattande och kortare beslutsprocesser. Det möjliggör att beslut kan fattas så nära kunden som möjligt - i alla lägen. Kan man kombinera det med ett tydligt sätt att arbeta, som uppmuntrar till transparens och kollaborativt arbete, har man en organisation med tänkande, engagerade och inkluderade medarbetare. Med engagerade medarbetare tillkommer även ett starkt självdriv.

Det resulterar i sin tur i ökad produktivitet, uppföljningsförmåga, styrförmåga, effektivitet, lönsamhet och tillväxtförmåga.

Fördela ansvaret
Med den rätta processen når vi dit. Den rätta processen går ut på att förstå vad som måste göras, planera såväl arbetet som nödvändiga möten och sedan låta människor inom organisationen ta ansvaret. Ger man ansvaret till medarbetare, som får känna tillit från sin organisation, mår de dessutom bättre.  

Vi vet värdet av samverkan och att det bara uppstår genom engagemang från alla inblandade parter. Vi tycker att arbete är roligt när medarbetare får utveckla både våra kunder, sig själva och företaget. Att skapa möjligheter för våra medarbetare att växa, bli utmanade och motiverade av kollegor ligger i vår kultur – ett arbete i ständig förbättring.  

Niklas Ruus, Head of Online Services, Group IT