Sergel satsar på förståelse för individen

Sergel Kredittjänster satsar på förståelsen för individer, deras livssituationer och psykisk ohälsa. I den ganska hårda inkassobranschen går Sergel mot strömmen genom att vara medkännande, hjälpsamma och resonabla. Just nu satsar vi på att bli mer mänskliga i vårt bemötande samtidigt som vi vill förstå hur psykisk ohälsa påverkas av privatekonomin.

I arbetet kring en förbättrad inkassobransch har vi påbörjat ett samarbete med Sandra Jannas, som är socionom och legitimerad kurator. Med Sandras hjälp kan vi öka förståelsen hos våra medarbetare och på ett bättre sätt stötta och bemöta både gäldenärer och fordringsägare.

“Med Sergels nya approach kan företag känna sig trygga med att gäldenärerna ges bättre förutsättningar att betala sina skulder”, säger Sandra Jannas.

Traditionellt sett har inkassoföretagen byggt på en och samma metod för att driva in skulder– oavsett ålder, förmåga och livssituation. Sergel har valt en annan väg. Istället för att se kunderna som en enda målgrupp och använda sig av en och samma lösning har man valt att sätta sig in i både kundens situation, förutsättningar och marknadens behov.

"Det gäller att lyssna på individen, förstå situationen som den är i och sedan kanske hjälpa till med förutsättningar, amorteringsplan och skapa bättre påminnelser. Se helheten. Mycket handlar om beteendeförändring och om olika förutsättningar. Om att hjälpa personer att börja betala sina fakturor i tid", säger Erik Wennhall, VD på Sergel.