Förenkla betalningar med Mobile Invoice

För Connectteamet fortsätter framgångarna vilket har lett till att teamet utökats. Framgångarna grundar sig i att våra effektiva tjänster efterfrågas än mer, och bakom det ligger ett gediget arbete från vårt fantastiska team. Med förstärkning i teamet kan vi fortsätta göra det enkelt för våra kunder att skicka budskap via SMS.

SMS fortsätter toppa listorna som den snabbast växande marknadsföringskanalen med en oslagbar öppningsgrad, så många som 92 % öppnar. Det är en siffra som ingen annan kanal är i närheten av. Att se över sin marknadsföring och effektivisera med hjälp av SMS är något vi på Connect tror starkt på. De kommande månader förväntar vi oss en större ­volymökning i samband med Black Friday och starten av julhandeln.

Vikten av att stärka kundrelationer genom direktkommunikation möjliggörs genom våra SMS- och meddelandetjänster. Vi erbjuder enkla verktyg där ni med webbtjänsten kan sända massutskick med unika erbjudanden, schemalägga alla utskick och rikta dessa mot olika målgrupper. Perfekt vid tillfällen som Black Friday, om man vill höras i bruset.

Vi tar nu ytterligare ett steg inom ramen för meddelandetjänster och breddar oss till att stödja betalningsprocesser. Detta gör vi genom tjänsten Mobile Invoice vilken möjliggör förskottsbetalning eller utskick av fakturapåminnelser via SMS. Mobile Invoice ger kunder möjligheten att enkelt och snabbt genomföra sin betalning direkt i mobilen med önskat betalalternativ. Vi ser en hög grad av inbetalningar inom några minuter från det att utskicket genomförts. Mobile Invoice gör det lätt för kunder att betala samtidigt som det bidrar till en positiv kundupplevelse och stärker kundrelationer.

På Connect fortsätter vi arbeta för att hjälpa kunder hålla kontakten med sina kunder, leverantörer, medborgare och medarbetare.

Jörgen Karlsson, Head of Connect