Varför har jag fått en kreditupplysning och vad innebär det?

När vi tar en kreditupplysning skickas alltid en kopia till den omfrågade med information om de uppgifter vi lämnat ut. På kopian finns information om varför upplysningen har tagits och för vilket företags räkning.

Har du ytterligare frågor om varför om upplysningen tagits på dig, vänligen ta kontakt med frågeställaren för mer information.