Information om betalningsanmärkning

Om man får en betalningsanmärkning kan det betyda svårigheter att få köp eller krediter beviljade. En betalningsanmärkning uppstår hos kreditupplysningsföretagen efter de fått information om att Kronofogden fastslagit en skuld.

Om en privatperson eller ett företag inte betalar en skuld i tid kan den gå vidare till Kronofogden, ett så kallat betalningsföreläggande. Om skulden inte betalas då heller kommer Kronofogden att delge företaget eller personen skulden samt meddela ett utslag, vilket innebär att skulden är fastställd.

Andra regler gäller för obetalda skatter och avgifter. Dessa behöver inte delges, utan har skulden överlämnats till Kronofogden kommer kreditupplysningsföretagen att notera en betalningsanmärkning.