Hur ofta uppdateras inkomstuppgifterna Sergel har om mig?

Inkomstuppgifter uppdateras en gång per år. Detta sker efter att Skatteverket slutligen har fastställt din taxering.

Tänk på att taxeringsuppgifter visar din taxerade inkomst för det föregående året. Det innebär att den inkomst som du har haft under år 2020 taxeras du för år 2021. Om du nyligen fått eller ökat din inkomst tar det alltså ett tag innan vi får informationen från Skatteverket.