Bedrägerispärr och anmälan förlorad ID-handling

Har du blivit utsatt för bedrägeri eller försök till bedrägeri? Då kan vi sätta en bedrägerispärr.

Så här fungerar det:

Händelsen ska vara polisanmäld.

Kontakta vår kundtjänst på telefon 0771-10 70 70 (kontorstid).

Vid ditt samtal spärrar vi för kreditupplysning tillfälligt i två veckor. Spärren förhindrar att det går att ta en kreditupplysning på dig via Sergel.

Inom två veckor från det att du anmält händelsen ska du skicka din polisanmälan och ett personligt brev till Sergel.

I ditt personliga brev ska du skriva ”Jag vill inte att Sergel lämnar ut några uppgifter om mig”. Du kan också komplettera uppgifterna i polisanmälan om du anser att det är nödvändigt. Brevet ska vara personligen undertecknat av dig.

Vill du ta bort spärren innan femårsperioden har gått ut ska du skicka ett personligt brev till Sergel där du skriver information att du vill att vi tar bort spärren på ditt personnummer. Brevet ska vara undertecknat av dig och du behöver bifoga en kopia på en giltig ID-handling. Handläggningstiden är normalt 1-2 dagar från att vi mottagit din förfrågan. När vi har handlagt ärendet går det att göra en ny kreditupplysning dagen efter.

Ditt brev och polisanmälan skickas till:

Sergel Kredittjänster AB
ATT: Kredit/Utredningen
FE26184
105 26 Stockholm

Du kan även spärra ditt bankkort om du förlorat det:

Handelsbanken Sverige: 020-41 12 12 Utlandet: +46 8 411 21 22

SEB SEB:s kort, Sverige: 08-14 72 00 Utlandet: +46 8 14 72 00  Eurocard, Sverige:08-14 67 67 Utlandet: +46 8 14 67 67

Swedbank Sverige: 08-411 10 11 Utlandet:  +46 8 411 10 11

Nordea Sverige: 08-402 57 10 Utlandet: +46 8 402 57 10