Sergel tar krafttag mot bedrägerier för att stötta fordringsägare

Under 2022 trädde en ny lag i kraft som möjliggör utmätning av tillgångar på distans, i syfte att bekämpa ekonomisk brottslighet. Med hjälp av Sergel Kredittjänsters processjurister kan företag få stöttning och rådgivning i arbetet med att förebygga och hantera bedrägerier. Med lång erfarenhet och ett stort team, som dubblerats på mindre än två åren, hjälper de till med risk- och strategiarbetet.

Bedrägeri har varit ett växande problem de senaste åren och kan ha stora konsekvenser för både individer och företag. Med en ökande trend av bedrägerier i vårt samhälle är det viktigare än någonsin att vara väl förberedd och ha den kunskap som krävs för att kunna förebygga och hantera dem. Sergel arbetar aktivt med att förebygga och hantera bedrägerier genom att erbjuda rådgivning och stöttning till både individer och företag. Vi identifierar risker och utveckla strategier för att skydda mot bedrägerier samtidigt som vi hanterar eventuella fall på ett effektivt sätt. Våra processjurister har gedigen erfarenhet av rättsliga åtgärder relaterade till detta där vi hjälper våra kunder genom hela processen, från inkassohandläggningen till processen hos domstolarna.

I augusti 2022 trädde en ny lag i kraft i Sverige som ger Polisen större möjligheter att utmäta kriminellas tillgångar på distans, utan att Kronofogden fysiskt finns på plats. Till följd av den nya regeln krävs det inte längre misstanke om brott för att Kronofogden med hjälp av Polisen ska få genomföra en distansutmätning. Det innebär att den som har skulder hos Kronofogden och som stoppas av Polisen, även om denna inte är misstänkt för brott, kan få sin egendom utmätt. Den nya lagen är ett oerhört viktigt verktyg för Polisen i kampen mot ekonomisk brottslighet och kan bidra till att göra det svårare för kriminella att nyttja sina tillgångar och förhindra att de kan fortsätta begå brott.

En annan typ av bedrägeri som dykt upp är den som riktar sig mot privatpersoner. Detta tar Sergel på stort allvar och uppmanar alltid att polisanmäla om man blir utsatt. Sergel ber aldrig kunder att dela bankuppgifter över telefon, oavsett om det är vi eller kunden som ringt. Sergel hänvisar alltid till personligt inlogg på Mina sidor med BankID.

Den 16 februari anordnar Sergel ett event där vi bjuder in både Kronofogden och Polisen till att prata om bland annat den nya lagen om utmätning och hur den kan utkämpa ekonomisk brottslighet. För att anmäla dig, vänligen klickahär. Detta är en chans du inte vill missa för att säkra dig och ditt företag mot det växande problemet med bedrägeri! Vi välkomnar även media.

Utöver arbetet med att bekämpa bedrägerier erbjuder Sergel professionella juridiska tjänster med fokus på fordringstvister inom telekom, bank och finans samt hyresjuridik. Våra erfarna processjurister arbetar dagligen med fordringstvister och hanterar olika typer av ärenden, där en vanlig invändning är bedrägeri. Sergels team besitter spetskompetens inom detta område och har gedigen erfarenhet av att företräda kunder i olika domstolsprocesser. Utöver hantering av fordringstvister har Sergel bolagsjurister som innehar bred kompetens inom dataskyddsområdet. Bolagsjuristerna hjälper företaget att efterleva GDPR och att hålla sig i linje med dataskyddsregler för att säkerställa en hög grad av juridisk säkerhet för verksamheten.