Vilken information samlar vi in?

Ibland har du en skuld i ett inkassoärende som hanteras av oss. Du kan också vara förvaltare, god man eller företräda den som har skulden i inkassoärendet.

Information vi samlar in om dig

Vi samlar in uppgifter om dig från vår uppdragsgivare, myndigheter och andra samarbetspartners. Uppgifterna kan exempelvis vara:

 • Person- och kontaktinformation
  Namn, personnummer, adress, e-postadress, mobiltelefonnummer och information om dina personliga förhållanden (uppgifter från Statens personadressregister, SPAR).
 • Information om din skuld
  Fordringsägare, detaljer om de varor/tjänster du har beställt, t ex faktura- och leveransadress, avtals-, faktura- och betalningsuppgifter, handlingar och beslut från myndigheter (t ex dom, Kronofogdens utslag, beslut om skuldsanering/konkurs).
 • Information om din ekonomiska situation
  Inkomst (Skatteverket), betalningsanmärkningar och uppgifter om allmänna och enskilda mål (Kronofogden), handlingar och beslut från andra myndigheter (t ex beslut om förvaltare och god man) och eventuell uppgift om fastighetsinnehav.
 • Andra kategorier av uppgifter
  Även enstaka uppgift om fällande dom i brottmål och hälsa kan förekomma för det fall uppgiften är nödvändig för indrivning av din skuld.

 

Information som du ger oss

Ibland ger du oss information om dig själv när du kontaktar oss eller använder Mina sidor (vår webbtjänst på www.sergel.se). Uppgifterna kan exempelvis vara:

 • Kontaktinformation
  Adress, e-postadress, mobiltelefonnummer och information om ditt ombud.
 • Betalningsinformation
  Kontoutdrag eller annan betalningsinformation och bankkontonummer.
 • Information om dina personliga förhållanden
  Din ekonomiska situation och levnadsförhållanden i övrigt, t ex uppgift om hälsa.
 • Övriga uppgifter
  Avtalsinformation, fakturauppgifter och övriga uppgifter, t ex ditt bestridande av skulden, din begäran om anstånd eller avbetalningsplan eller annan överenskommelse.