Vi kan komma att dela eller överföra dina uppgifter med/till följande parter.

Leverantörer och underleverantörer
Vi kan komma att dela dina personuppgifter med leverantörer och underleverantörer inom ramen för vår verksamhet.

Myndigheter
Vi kommunicerar dina uppgifter med myndigheter i syfte att fastställa och driva in din skuld. I förekommande fall kan vi också enligt lag vara tvungna att lämna nödvändig information till myndigheter.

Kunden
Vi delar dina uppgifter med vår kund (fordringsägaren), men endast förhållanden som har betydelse för uppdraget.

Ombud
Vi kan också komma att kommunicera dina uppgifter med behörigt ombud/ställföreträdare.