Vilka kan vi komma att dela din information med?

Om vi delar dina uppgifter med andra, eller överför dessa, vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att uppgifterna om dig hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå.

Vi kan komma att dela eller överföra dina uppgifter med/till följande parter.

Leverantörer och underleverantörer

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med leverantörer och underleverantörer inom ramen för vår verksamhet.

Myndigheter

Vi kommunicerar dina uppgifter med myndigheter i syfte att fastställa och driva in din skuld. I förekommande fall kan vi också enligt lag vara tvungna att lämna nödvändig information till myndigheter.

Kunden

Vi delar dina uppgifter med vår kund (fordringsägaren), men endast förhållanden som har betydelse för uppdraget.

Ombud

Vi kan också komma att kommunicera dina uppgifter med behörigt ombud/ställföreträdare.