Laglig grund för behandlingen

I inkassoverksamheten behandlas dina uppgifter som huvudregel för att det är nödvändigt för att utföra en uppgift av allmänt intresse. Beroende på behandlingens karaktär kan andra grunder vara tillämpliga för behandlingen.

Vi behandlar ibland dina personuppgifter i utbildningssyfte för att erbjuda dig bästa möjliga service när du kontaktar oss. Den lagliga grunden för sådan behandling är att Sergel har ett berättigat intresse av behandlingen.

När du på eget initiativ skickar in uppgifter om din hälsa till oss, eller andra känsliga uppgifter (t ex uppgifter om ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller biometriska uppgifter) anser vi att du har gett oss ett uttryckligt samtycke att få behandla uppgiften. Vi har också laglig grund för att behandla dessa uppgifter om behandlingen är nödvändig för att rättsligt anspråk ska kunna fastställas, göras gällande eller försvaras. Dessa kategorier får också behandlas om det är nödvändigt med hänsyn till ett viktigt allmänt intresse, som inkassoverksamheten utgör.

När vi behandlar dina uppgifter för statistiska bearbetningar och sammanställningar, inklusive att bygga modeller för analys, är vår lagliga grund att vi har ett allmänt och berättigat intresse av att få utföra behandlingen.