Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Om vi delar dina uppgifter med andra, eller överför dessa, vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att uppgifterna om dig hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå.

Vad gäller uppgifter om dig inom ramen för ditt inkassoärende sparar vi dina uppgifter i enlighet med Svensk Inkassos uppförandekod, det vill säga som längst 36 månader från ärendets avslut.

I vissa fall sparas personuppgifter kortare tid. Inspelade telefonsamtal för utbildningssyfte sparas i 14 dagar. Chatthistorik med Sergels handläggare sparas i 48 timmar. Chatthistorik med vår AI-Chatt (Aida) avser generella frågor och svar. För det fall du av misstag ändå skriver in en personuppgift så sker anonymisering under chattens gång och din personuppgift är då tillgänglig högst någon sekund. .

Om det finns andra lagstadgade ändamål för vilka vi sparar dina uppgifter, t ex enligt bokföringslagen, sparas uppgifterna i enlighet med vad som anges i lagen.

Därutöver kan dina personuppgifter komma att sparas för statistiska bearbetningar och sammanställningar, inklusive att bygga modeller för analys, men endast så länge de är nödvändiga att spara i förhållande till ändamålet.

*senast uppdaterad 2022-02-24 med lagringstider för chatthistorik i Aida.