Vad gäller uppgifter om dig inom ramen för ditt inkassoärende sparar vi dina uppgifter i enlighet med Svensk Inkassos uppförandekod, det vill säga som längst 36 månader från ärendets avslut.

I vissa fall sparas personuppgifter kortare tid. Inspelade telefonsamtal för utbildningssyfte sparas i 14 dagar. Chathistorik när du kontaktar Sergel för att hantera ditt ärende sparas i 48 timmar.

Om det finns andra lagstadgade ändamål för vilka vi sparar dina uppgifter, t ex enligt bokföringslagen, sparas uppgifterna i enlighet med vad som anges i lagen.

Därutöver kan dina personuppgifter komma att sparas för statistiska bearbetningar och sammanställningar, inklusive att bygga modeller för analys, men endast så länge de är nödvändiga att spara i förhållande till ändamålet.

senast uppdaterad 2020-04-27 med lagringstider för inspelade telefonsamtal och chathistorik