Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vad gäller uppgifter om dig inom ramen för ditt inkassoärende sparar vi dina uppgifter i enlighet med Svensk Inkassos uppförandekod, det vill säga som längst 36 månader från ärendets avslut.

Om det finns andra lagstadgade ändamål för vilka vi sparar dina uppgifter, t ex enligt bokföringslagen, sparas uppgifterna i enlighet med vad som anges i lagen. Därutöver kan dina personuppgifter komma att sparas för statistiska bearbetningar och sammanställningar, inklusive att bygga modeller för analys, men endast så länge de är nödvändiga att spara i förhållande till ändamålet.

 


Tillbaka