Bedrägerispärr

För att en bedrägerispärr ska registreras av Sergel måste du som privatperson ha blivit utsatt för bedrägeri eller försök till bedrägeri. Vid anmälningstillfället registrerar Sergel in en 14 dagars spärr i avvaktan på polisanmälan. När polisanmälan och ditt personliga brev har inkommit till Sergel förlängs bedrägerispärren tills vidare eller till dess spärren hävs. Det är endast nya kreditansökningar som påverkas av en bedrägerispärr i Sergels register.

Så här fungerar Bedrägerispärr:

  • Händelsen ska vara polisanmäld.
  • Du ringer till Sergels kundtjänst på telefon 0771-107070 (kontorstid).
  • Vid ditt telefonsamtal spärrar vi din kreditupplysning tillfälligt i två veckor. Spärren förhindrar att det går att ta en kreditupplysning på dig via Sergel.
  • Inom två veckor från det att du anmält händelsen ska du skicka din polisanmälan och ett personligt brev till Sergel.

I ditt personliga brev ska du skriva ”Jag vill inte att Sergel lämnar ut några uppgifter om mig”. Du kan också komplettera uppgifterna i polisanmälan om du anser att det är nödvändigt. Brevet ska vara personligen undertecknat av dig.

Ditt brev och din polisanmälan skickas till:
Sergel Kredittjänster AB
Kredit/Utredning
Box 184
123 42 Farsta

Tjänsten är kostnadsfri.

Sergel lägger inte in en spärr i förebyggande syfte.